Oribi: Dadansoddeg Marchnata Dim Cod Gyda'r Atebion sydd eu hangen arnoch i dyfu eich busnes

Cwyn yr wyf wedi parhau i'w chyhoeddi'n uchel yn ein diwydiant yw pa mor ofnadwy yw dadansoddeg i'r cwmni cyffredin. Yn y bôn, dymp data, peiriant ymholi yw Analytics, gyda rhai graffiau braf rhyngddynt. Mae mwyafrif llethol y cwmnïau yn galw eu sgript ddadansoddeg i mewn ac yna does ganddyn nhw ddim syniad beth maen nhw'n edrych arno na pha gamau y dylen nhw eu cymryd yn seiliedig ar y data. Dywedwch y gwir: Peiriant Cwestiynau yw Analytics ... nid Peiriant Ateb