Mesur Ymgysylltu â Chwsmeriaid Amser Real trwy Ddadansoddeg Ymddygiad Llais

Rydym newydd ysgrifennu am bwysigrwydd amseroedd ymateb a'r cyfle i'ch tîm gwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid ymateb ... a thrafod ansawdd eu hymateb hefyd. Beth pe gallech chi fesur effaith eich sgyrsiau â'ch cwsmeriaid mewn gwirionedd? Mae'n bosibl gyda Cogito Dialog. Mae Cogito Dialog yn gwella perfformiad asiantau gwasanaeth cwsmeriaid trwy gyflwyno arweiniad ymddygiadol amser real iddynt. Mae Sgôr Ymgysylltu Cogito yn darparu mesur gwrthrychol a dibynadwy o ansawdd