Pa Offer sy'n Gysylltiedig â Data y Mae Marchnatwyr yn eu Defnyddio i Fesur a Dadansoddi?

Un o'r swyddi a rennir fwyaf a ysgrifennwyd gennym erioed oedd beth yw dadansoddeg a'r mathau o offer dadansoddeg sydd ar gael i helpu marchnatwyr i fonitro eu perfformiad, dadansoddi cyfleoedd i wella, a mesur ymateb ac ymddygiad defnyddwyr. Ond pa offer y mae marchnatwyr yn eu defnyddio? Yn ôl arolwg diweddaraf Econsultancy, mae Marchnatwyr yn defnyddio dadansoddeg gwe yn llethol, yna Excel, dadansoddeg gymdeithasol, dadansoddeg symudol, A / B neu brofion aml-amrywedd, cronfeydd data perthynol (SQL), llwyfannau cudd-wybodaeth busnes, rheoli tagiau, datrysiadau priodoli, awtomeiddio ymgyrchoedd,

Beth yw dadansoddeg? Rhestr o Dechnolegau Dadansoddeg Marchnata

Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol a meddwl o ddifrif am y technolegau hyn a sut maen nhw'n mynd i'n cynorthwyo. Dadansoddeg ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw'r wybodaeth sy'n deillio o ddadansoddiad systematig o ddata. Rydyn ni wedi trafod terminoleg ddadansoddeg ers blynyddoedd bellach ond weithiau mae'n dda mynd yn ôl at y pethau sylfaenol. Diffiniad o Ddadansoddeg Marchnata Mae dadansoddeg marchnata yn cynnwys y prosesau a'r technolegau sy'n galluogi marchnatwyr i werthuso llwyddiant eu mentrau marchnata

Piwik: Dadansoddeg Gwe Ffynhonnell Agored

Mae Piwik yn blatfform dadansoddeg agored a ddefnyddir ar hyn o bryd gan unigolion, cwmnïau a llywodraethau ledled y byd. Gyda Piwik, eich data chi fydd eich data chi bob amser. Mae Piwik yn cynnig set gadarn o nodweddion gan gynnwys adroddiadau ystadegau safonol: allweddeiriau a pheiriannau chwilio uchaf, gwefannau, URLau tudalen uchaf, teitlau tudalennau, gwledydd defnyddwyr, darparwyr, system weithredu, cyfran marchnad porwr, datrysiad sgrin, bwrdd gwaith VS symudol, ymgysylltu (amser ar y safle , tudalennau fesul ymweliad, ymweliadau dro ar ôl tro), ymgyrchoedd uchaf, newidynnau arfer, tudalennau mynediad / allanfa uchaf,

Y Disrupter mewn Awtomeiddio Marchnata

Pan ysgrifennais yn ddiweddar am orffennol, presennol a dyfodol marchnata, un maes ffocws oedd awtomeiddio marchnata. Siaradais am sut roedd y diwydiant wedi'i rannu'n wirioneddol. Mae yna atebion pen isel sy'n gofyn ichi gyfateb i'w prosesau er mwyn bod yn llwyddiannus. Nid yw'r rhain yn rhad ... mae llawer yn costio miloedd o ddoleri y mis ac yn y bôn yn gofyn i chi retool sut mae'ch cwmni'n gweithio i gyd-fynd â'u methodoleg. Rwy'n credu bod hyn yn achosi trychineb i lawer