Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

I Drydar neu Ddim i Drydar

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw! Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o gwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae'r defnydd wedi cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas

TweetReach: Pa mor bell wnaeth eich trydar deithio?

A ydych erioed wedi bod yn chwilfrydig ynglŷn â sut y cychwynnodd Tweet ar Twitter, pwy a'i ail-drydar a ysgogodd lawer o sylw, a pha gyfrifon eraill a oedd yn ymwneud ag ef? Dyna'r union gwestiwn yr oeddwn yn ei ofyn yn ddiweddar gyda thudalen benodol a gafodd lawer o sylw. Gan ddefnyddio TweetReach, pasiais yn yr URL yr oeddwn yn dymuno gweld yr hanes amdano a chefais adroddiad llawn ar archif y Trydar. Gan ddefnyddio

RivalIQ: Cyfryngau Cymdeithasol Cystadleuwyr a SEO Analytics

Offeryn dadansoddi traws-sianel yw RivalIQ sy'n darparu dadansoddiad cystadleuol ar beiriannau chwilio a chyfryngau cymdeithasol, rhybuddion, allweddair a data graddio, ac ymchwil dylanwadwyr. Mae RivalIQ yn darparu’r peiriant chwilio a’r dadansoddiad cyfryngau cymdeithasol canlynol ar gyfer marchnatwyr digidol: Twitter Analytics - y data Twitter sydd ei angen arnoch - gyda data ymgysylltu ar bob Trydar yn eich tirwedd. Hefyd, fe gewch chi sôn am olrhain eich tirwedd gyfan. Facebook Analytics - olrhain pob post - a physt y gystadleuaeth,

Tellagence: Cudd-wybodaeth Marchnata Cymdeithasol

Mae marchnatwyr yn tueddu i drin cyfryngau cymdeithasol fel y byddent yn y cyfryngau traddodiadol eraill. Darganfyddwch ble mae'r peli llygad mwyaf a mynd ar eu holau. Mae'r gwahaniaeth yn enfawr, serch hynny. O fewn rhwydweithiau cymdeithasol, mae tri gweithgaredd: Arsylwi - cynulleidfa sy'n syml yn dilyn ac yn dal y wybodaeth at eu defnydd personol eu hunain. Rhyngweithio - cymuned sy'n ymateb ac yn darparu adborth i'r wybodaeth sy'n cael ei dosbarthu. Hyrwyddo - pobl o fewn y gynulleidfa neu'r gymuned sy'n rhannu'r wybodaeth

Mae Twitter Analytics wedi Cyrraedd

Mae Clicky yn becyn dadansoddeg anhygoel o syml sy'n parhau i greu argraff arnaf i'w ddefnyddio ar unrhyw becyn blogio. Nodwedd gyffrous a ychwanegwyd yn ddiweddar yw rhywfaint o fonitro Twitter anhygoel: Mae integreiddio ystadegau Twitter yn eich pecyn Analytics yn syniad gwych. Y rheol rydw i wedi'i sefydlu i ddod o hyd i mi neu fy mlog yw: douglaskarr NEU “douglas A karr” NEU “doug AND karr” NEU martech.zone Mae'n rhoi manylion fy nghyfathrebiadau i ar Twitter neu o