Sharpspring: Llwyfan Awtomeiddio Gwerthu a Marchnata Cynhwysfawr a Fforddiadwy

Mae SharpSpring yn integreiddio awtomeiddio marchnata a CRM mewn un datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sydd wedi'i gynllunio i dyfu eich busnes. Mae gan eu platfform llawn nodweddion bopeth sydd ei angen arnoch a mwy ar gyfer awtomeiddio gwerthu a marchnata i mewn: e-bost yn seiliedig ar ymddygiad, olrhain ymgyrchoedd, tudalennau glanio deinamig, adeiladwr blog, amserlennu cyfryngau cymdeithasol, chatbots deallus, awtomeiddio CRM a gwerthu, adeiladwr ffurf deinamig, adrodd a dadansoddeg, ID Ymwelwr anhysbys, a mwy. Mae'r platfform yn cael ei ddefnyddio gan SMBs a chwmnïau Menter, ond mae prif gwsmeriaid SharpSpring yn ddigidol

5 Dimensiynau Rhagoriaeth Gweithrediadau Marchnata

Am dros ddegawd, rydym wedi arsylwi Gweithrediadau Gwerthu yn helpu i fonitro a gweithredu strategaethau gwerthu mewn amser real mewn sefydliadau. Tra bod yr Is-lywydd yn gweithio ar strategaethau a thwf tymor hir, roedd gweithrediadau gwerthu yn fwy tactegol ac yn darparu arweinyddiaeth a hyfforddiant dyddiol i gadw'r bêl i symud. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y prif hyfforddwr a'r hyfforddwr tramgwyddus. Beth yw Gweithrediadau Marchnata? Gyda dyfodiad strategaethau marchnata omnichannel ac awtomeiddio marchnata, rydym wedi gweld llwyddiant yn y diwydiant

Prisiad Marcom: Dewis arall yn lle Profi A / B.

Felly rydyn ni bob amser eisiau gwybod sut mae marcom (cyfathrebiadau marchnata) yn perfformio, fel cerbyd ac ar gyfer ymgyrch unigol. Wrth werthuso marcom mae'n gyffredin defnyddio profion A / B syml. Mae hon yn dechneg lle mae samplu ar hap yn poblogi dwy gell ar gyfer triniaeth ymgyrchu. Mae un gell yn cael y prawf ac ni fydd y gell arall. Yna cymharir cyfradd ymateb neu refeniw net rhwng y ddwy gell. Os yw'r gell brawf yn perfformio'n well na'r gell reoli

Nid Chi yw'r unig un sy'n cael trafferth gyda dadansoddeg

Rydym wedi darparu'r diffiniad o ddadansoddeg yn ogystal â rhestru'r holl ddadansoddeg marchnata ar-lein y gallwch ddod o hyd iddo i'ch cynorthwyo i fesur effaith eich strategaethau marchnata. Fodd bynnag, fel y gallwch weld yn ôl rhai o'r ystadegau isod, mae marchnatwyr yn parhau i gael trafferth gyda'u hopsiynau a'u canlyniadau dadansoddeg. Rwy'n credu mai craidd hyn yw bod dadansoddeg yn amlach yn darparu tunnell o wybodaeth, heb ddarparu unrhyw argymhellion ar gyfer atebion. Fel

Beth yw dadansoddeg? Rhestr o Dechnolegau Dadansoddeg Marchnata

Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol a meddwl o ddifrif am y technolegau hyn a sut maen nhw'n mynd i'n cynorthwyo. Dadansoddeg ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw'r wybodaeth sy'n deillio o ddadansoddiad systematig o ddata. Rydyn ni wedi trafod terminoleg ddadansoddeg ers blynyddoedd bellach ond weithiau mae'n dda mynd yn ôl at y pethau sylfaenol. Diffiniad o Ddadansoddeg Marchnata Mae dadansoddeg marchnata yn cynnwys y prosesau a'r technolegau sy'n galluogi marchnatwyr i werthuso llwyddiant eu mentrau marchnata