Canslais Fy Offer Adrodd a Dadansoddi Gwefan Drud ar gyfer Diib

Offeryn dadansoddi, adrodd ac optimeiddio gwefan fforddiadwy yw Diib sy'n rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar farchnatwyr DIY i dyfu eu busnes.

Segmentu Cwsmeriaid yw Eich Allwedd i Dwf Busnes Yn 2016

Yn 2016, bydd segmentu deallus yn chwarae rhan flaenllaw yng nghynlluniau marchnatwr. Mae angen iddynt wybod ymhlith eu cynulleidfa o gwsmeriaid a rhagolygon pwy sydd fwyaf ymgysylltiol a dylanwadol. Gyda'r wybodaeth hon, gallant gyflwyno negeseuon perthnasol wedi'u targedu i'r grŵp hwn a fydd yn hybu gwerthiant, cadw a theyrngarwch cyffredinol. Un offeryn technoleg sydd bellach ar gael ar gyfer segmentu craff yw'r nodwedd Segmentu Cynulleidfa gan SumAll, darparwr dadansoddeg data cysylltiedig.

Pa Offer sy'n Gysylltiedig â Data y Mae Marchnatwyr yn eu Defnyddio i Fesur a Dadansoddi?

Un o'r swyddi a rennir fwyaf a ysgrifennwyd gennym erioed oedd beth yw dadansoddeg a'r mathau o offer dadansoddeg sydd ar gael i helpu marchnatwyr i fonitro eu perfformiad, dadansoddi cyfleoedd i wella, a mesur ymateb ac ymddygiad defnyddwyr. Ond pa offer y mae marchnatwyr yn eu defnyddio? Yn ôl arolwg diweddaraf Econsultancy, mae Marchnatwyr yn defnyddio dadansoddeg gwe yn llethol, yna Excel, dadansoddeg gymdeithasol, dadansoddeg symudol, A / B neu brofion aml-amrywedd, cronfeydd data perthynol (SQL), llwyfannau cudd-wybodaeth busnes, rheoli tagiau, datrysiadau priodoli, awtomeiddio ymgyrchoedd,

Beth yw dadansoddeg? Rhestr o Dechnolegau Dadansoddeg Marchnata

Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol a meddwl o ddifrif am y technolegau hyn a sut maen nhw'n mynd i'n cynorthwyo. Dadansoddeg ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw'r wybodaeth sy'n deillio o ddadansoddiad systematig o ddata. Rydyn ni wedi trafod terminoleg ddadansoddeg ers blynyddoedd bellach ond weithiau mae'n dda mynd yn ôl at y pethau sylfaenol. Diffiniad o Ddadansoddeg Marchnata Mae dadansoddeg marchnata yn cynnwys y prosesau a'r technolegau sy'n galluogi marchnatwyr i werthuso llwyddiant eu mentrau marchnata