Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Datblygodd Elite Content Marketer erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei hystyried. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol. Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig prynwyr busnes-i-fusnes (B2B), yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei datblygu i roi'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt hefyd

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol ar gyfer myfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm eang sy'n cwmpasu tunnell o dir. Mae'r term marchnata cynnwys ei hun wedi dod yn norm yn yr oes ddigidol ... ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. O

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

10 Cam at Reoli Cyfathrebu Argyfwng

A ydych erioed wedi gorfod delio ag argyfwng yn ymwneud â'ch cwmni? Wel, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Gall cyfathrebu argyfwng fod yn llethol - o'r oedi wrth ymateb i'r hyn rydych chi i fod i'w ddweud wrth bob un o'r cyfeiriadau cymdeithasol sy'n dod i mewn i benderfynu a yw'n argyfwng go iawn ai peidio. Ond yng nghanol yr anhrefn, mae bob amser yn bwysig cael cynllun. Buom yn gweithio gyda'n noddwyr platfform monitro cymdeithasol

Pa Gwestiynau sydd Angen Ateb i Werthuso Strategaeth Farchnata Mewnol Eich Cwmni?

Rwy'n gweithio gyda gobaith ar hyn o bryd sy'n gwybod bod angen cymorth arnyn nhw gyda'u presenoldeb digidol a'u hymdrechion marchnata i mewn ... ond nid ydyn nhw'n gwybod ble i ddechrau na'r llwybr sy'n angenrheidiol i gyrraedd y lle maen nhw ei angen. Er fy mod wedi ysgrifennu'n helaeth am y siwrnai farchnata ystwyth i ddatblygu eich aeddfedrwydd marchnata, nid wyf yn siŵr fy mod erioed wedi ysgrifennu am yr elfennau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant. Gan fy mod i'n gweithio gyda'r cleient hwn, rydw i wedi bod yn cyfweld â'u gwerthiant, marchnata a