Mae Angen Un Pob Swyddfa Gartref!

Ychydig dros flwyddyn yn ôl (2005) roeddwn yn gwneud cryn dipyn o ymgynghori ar yr ochr ac roedd angen i mi gael rhywfaint o galedwedd newydd o amgylch y cartref i'w drin. Prynais gyfrifiadur newydd, llwybrydd diwifr netgear newydd a chardiau diwifr ... a'r buddsoddiad gorau oedd fy LinkStation. Mae'r LinkStation yn cysylltu'n uniongyrchol â fy llwybrydd diwifr ac mae ganddo 250Gb o le. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr ar gyfer y LinkStation yn syml iawn ... roeddwn i'n gallu