Beth yw Hacio Twf? Dyma 15 Techneg

Yn aml mae gan y term hacio arwyddocâd negyddol sy'n gysylltiedig ag ef gan ei fod yn cyfeirio at raglennu. Ond nid yw hyd yn oed pobl sy'n hacio rhaglenni bob amser yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon neu'n achosi niwed. Weithiau mae hacio yn gar gwaith neu'n llwybr byr. Mae cymhwyso'r un rhesymeg i farchnata yn gweithio hefyd. Dyna hacio twf. Yn wreiddiol, cymhwyswyd hacio twf i fusnesau cychwynnol a oedd angen codi ymwybyddiaeth a mabwysiadu ... ond nad oedd ganddynt y gyllideb farchnata na'r adnoddau i'w wneud.

10 Tactegau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Hybu Cyfranddaliadau a Throsi

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond bod yn gyson â'ch swyddi ar-lein. Mae'n rhaid i chi feddwl am gynnwys sy'n greadigol ac yn ddylanwadol - rhywbeth a fydd yn gwneud i bobl fod eisiau gweithredu. Gall fod mor syml â rhywun sy'n rhannu'ch post neu'n dechrau trosi. Nid yw ychydig o hoff a sylwadau yn ddigon. Wrth gwrs, y nod yw mynd yn firaol ond beth ddylid ei wneud i gyflawni

Sut i Atal Twyll yn Eich Cystadleuaeth Ar-lein Nesaf

Byddwn yn lansio'r gyntaf o lawer o gystadlaethau yn fuan i ddenu mwy o ymwelwyr i'n cylchlythyrau e-bost. Er bod gennym adnoddau datblygu helaeth, nid oes unrhyw ffordd y byddwn yn datblygu'r gystadleuaeth ein hunain. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio Hellowave, darparwr cystadleuaeth ar-lein. Pam? Y prif reswm: Twyll Byddaf yn onest ac yn cyfaddef yn llwyr fy mod wedi twyllo mewn cystadleuaeth ar-lein. Flynyddoedd yn ôl, cawsom gystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol ranbarthol i ddod o hyd i'r

12 Cam at Lwyddiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r bobl yn BIGEYE, asiantaeth gwasanaethau creadigol, wedi llunio'r ffeithlun hwn i gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus. Rwyf wrth fy modd yn torri allan y camau ond rwyf hefyd yn cydymdeimlo nad oes gan lawer o gwmnïau'r holl adnoddau i ddarparu ar gyfer gofynion strategaeth gymdeithasol wych. Mae'r elw ar adeiladu cynulleidfa i mewn i gymuned a gyrru canlyniadau busnes mesuradwy yn aml yn cymryd mwy o amser nag amynedd arweinwyr

Infograffeg: 10 Peth Na Wyddoch Chi am Gystadlaethau Ar-lein

Mae cyfraddau ymateb uchel ac adeiladu cronfa ddata wych o ragolygon yn ddau reswm allweddol dros gyflogi cystadlaethau ar-lein trwy'r we, symudol a Facebook. Bydd mwy na 70% o gwmnïau mawr yn defnyddio cystadlaethau yn eu strategaethau erbyn 2014. Bydd un o bob 3 o gyfranogwyr yr ornest honno’n cytuno i dderbyn gwybodaeth gan eich brand trwy e-bost. Ac mae brandiau sydd â chyllideb ar gyfer creu eu cymhwysiad a'u hysbysebu yn casglu 10 gwaith yn fwy o ymgeiswyr.