ShortStack: Syniadau Cystadlu Cyfryngau Cymdeithasol Dydd San Ffolant

Mae Dydd San Ffolant bron â ni ac mae'n ymddangos y bydd hi'n flwyddyn wych i wariant defnyddwyr. Wrth i chi gynyddu eich ymdrechion, dylech drefnu rhai ymgyrchoedd amserol gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ShortStack yn blatfform App a Chystadleuaeth Facebook fforddiadwy ar gyfer dylunwyr, busnesau bach, ac asiantaethau. Dagrau yn ôl, datblygodd ShortStack yr ffeithlun hwn gyda rhai syniadau gwych ar gyfer cystadleuaeth Facebook Dydd San Ffolant ... mae'n rhestr wych sy'n dal i sefyll prawf amser.

Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â’r Emern Ernoult anhygoel o garedig a gwych - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses. Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a

ShortStack: Tudalennau Glanio Facebook a Chystadlaethau Cymdeithasol wedi'u Gwneud yn Hawdd

Os ydych chi'n defnyddio Facebook fel adnodd i yrru traffig i'ch busnes trwy gystadleuaeth neu alwad i weithredu, mae'n hanfodol defnyddio platfform cymdeithasol integredig. Gyda ShortStack gallwch ddatblygu sianeli o ffynhonnell benodol - e-bost, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion digidol - i dudalen we gyda ffocws wedi'i thargedu'n fawr. Tudalennau Glanio Facebook Gyda ShortStack, gallwch adeiladu nifer anghyfyngedig o dudalennau glanio rhyngweithiol ar gyfer cystadlaethau, rhoddion, cwisiau, a mwy i'w cysylltu

Sut i Greu Strategaeth Farchnata Facebook Leol Llwyddiannus

Mae Marchnata Facebook yn parhau i fod ymhlith y strategaethau marchnata mwyaf effeithiol heddiw, yn enwedig gyda'i 2.2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol. Dim ond hynny sy'n agor ffynnon helaeth o gyfleoedd y gall busnesau eu tapio. Un o'r ffyrdd mwyaf buddiol er yn heriol i ddefnyddio Facebook yw mynd am strategaeth farchnata leol. Mae lleoleiddio yn strategaeth a all sicrhau canlyniadau gwych wrth ei gweithredu'n dda. Mae'r canlynol yn naw ffordd ar sut y gallwch leoleiddio'ch Facebook

Llywio Rheolau Wacky Cystadlaethau Facebook a Sweepstakes

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr yn eich cystadleuaeth Facebook neu hyrwyddiadau sweepstake hoffi'ch tudalen, ond ni allwch ofyn na hyd yn oed ofyn iddynt rannu'ch tudalen? Hei, eu platfform nhw a'u defnyddwyr, felly maen nhw'n gallu llunio'r rheolau sut bynnag yr hoffen nhw. Os ydych chi eisiau cyrraedd eu defnyddwyr, mae'n rhaid i chi lywio rhai canllawiau hyrwyddo o Facebook - ac mae'r bobl yn Shortstack wedi llunio'r cryno hwn