Infograffeg: 10 Peth Na Wyddoch Chi am Gystadlaethau Ar-lein

Mae cyfraddau ymateb uchel ac adeiladu cronfa ddata wych o ragolygon yn ddau reswm allweddol dros gyflogi cystadlaethau ar-lein trwy'r we, symudol a Facebook. Bydd mwy na 70% o gwmnïau mawr yn defnyddio cystadlaethau yn eu strategaethau erbyn 2014. Bydd un o bob 3 o gyfranogwyr yr ornest honno’n cytuno i dderbyn gwybodaeth gan eich brand trwy e-bost. Ac mae brandiau sydd â chyllideb ar gyfer creu eu cymhwysiad a'u hysbysebu yn casglu 10 gwaith yn fwy o ymgeiswyr.

Systemau Rheoli Tanysgrifiadau: CheddarGetter

Yr wythnos hon, cefais gyfle i dreulio amser gyda'r tîm yn Sproutbox, deorydd technoleg anhygoel yn Bloomington, Indiana. Sefydlwyd Sproutbox gan rai datblygwyr elitaidd a benderfynodd yr hyn yr oeddent yn ei garu a'r hyn yr oeddent yn dda yn ei wneud oedd cymryd syniad a'i ddwyn i'r farchnad fel ateb. Maent yn gwneud yr union beth er mwyn ecwiti yn y prosiectau y maent yn penderfynu eu cymryd i'r farchnad. Mynychais heddiw fel rownd derfynol eu Sprout nesaf ... y