Moonship: Cynyddu Trosiadau Gyda Phrynu Grŵp Yn Eich Siop Shopify

Mae Moonship yn credu bod dyfodol e-fasnach yn gymdeithasol, ac maen nhw ar genhadaeth i alluogi busnesau o bob maint i dyfu'n ddiymdrech ar lafar organig. Nid oes amheuaeth mai'r dylanwadwr gorau sydd gennych ar gyfer eich cynnyrch yw ffrind ffrind ... ac mae Moonship yn ymgorffori'r galluoedd hynny yn hawdd â'u hopsiynau prynu grŵp prynu brodorol. Mae gan Moonship 3 nodwedd allweddol sy'n gyrru trosiadau cymdeithasol ar Shopify: Cyn-Brynu Tab Hwb rhannu o'ch presennol

Nudgify: Cynyddu Eich Trosiadau Shopify Gyda'r Llwyfan Prawf Cymdeithasol Integredig hwn

Fy nghwmni, Highbridge, yn cynorthwyo cwmni ffasiwn i lansio ei strategaeth uniongyrchol-i-ddefnyddwyr yn ddomestig. Oherwydd eu bod yn gwmni traddodiadol a oedd yn cyflenwi manwerthwyr yn unig, roedd angen partner arnynt a fyddai’n helpu i fod yn gangen technoleg iddynt ac yn eu helpu gyda phob agwedd ar eu prosesau datblygu brand, e-fasnach, prosesu taliadau, marchnata, trosi a chyflawni. Oherwydd bod ganddyn nhw SKUs cyfyngedig ac nad oes ganddyn nhw frand cydnabyddedig, fe wnaethon ni eu gwthio i lansio ar blatfform a oedd yn barod, yn raddadwy, ac yn

Outgrow: Cynyddu Eich ROI Marchnata Cynnwys gyda Chynnwys Rhyngweithiol

Ar bodlediad diweddar gyda Marcus Sheridan, siaradodd am y tactegau y mae busnesau yn colli'r marc arnynt wrth iddynt ddatblygu eu hymdrechion marchnata digidol. Gallwch wrando ar y bennod gyfan yma: Un allwedd y siaradodd â hi wrth i ddefnyddwyr a busnesau barhau i hunangyfeirio eu siwrneiau cwsmeriaid yw cynnwys rhyngweithiol. Soniodd Marcus am dri math o gynnwys rhyngweithiol sy'n galluogi'r hunan-gyfeiriad: Hunan-amserlennu - y gallu i obaith sefydlu a