5 Cam i Greu Strategaeth Marchnata Cynnwys Buddugol

Marchnata cynnwys yw'r ffordd fwyaf effeithiol o farchnata'ch busnes sy'n tyfu gyflymaf, ond gall fod yn anodd creu strategaeth fuddugol. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr cynnwys yn cael trafferth gyda'u strategaeth oherwydd nad oes ganddyn nhw broses glir ar gyfer ei chreu. Maen nhw'n gwastraffu amser ar dactegau nad ydyn nhw'n gweithio yn lle canolbwyntio ar strategaethau sy'n gwneud hynny. Mae’r canllaw hwn yn amlinellu 5 cam sydd eu hangen arnoch i greu eich strategaeth marchnata cynnwys buddugol eich hun er mwyn i chi allu tyfu eich busnes

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Y Rhestr Wirio Marchnata Mewnol: 21 Strategaeth ar gyfer Twf

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn cael llawer o geisiadau i gyhoeddi ffeithluniau ar Martech Zone. Dyma pam rydyn ni'n rhannu ffeithluniau bob wythnos. Rydym hefyd yn anwybyddu ceisiadau pan ddown o hyd i ffeithluniau sy'n dangos yn syml nad yw'r cwmni wedi gwneud buddsoddiad gwych i adeiladu ffeithlun o werth. Pan wnes i glicio drwodd ar yr ffeithlun hwn gan Brian Downard, Cyd-sylfaenydd Strategaethau Busnes ELIV8, fe wnes i eu cydnabod ers i ni rannu gwaith arall maen nhw wedi'i wneud. Hyn

Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i

Crank Up Eich Marchnata Cynnwys trwy Adnabod y 6 Bwlch hyn

Cefais y pleser o wneud gweminar ddoe fel rhan o Uwchgynhadledd Rithwir Marchnata Cynnwys Instant E-Training. Gallwch barhau i gofrestru am ddim, gwylio'r recordiadau, a lawrlwytho'r e-lyfrau a'r cyflwyniadau. Mae fy mhwnc penodol ar strategaeth rydym wedi bod yn gweithio gyda'n cleientiaid arni dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - gan nodi bylchau yn eu strategaeth gynnwys sy'n eu helpu i adeiladu awdurdod a gyrru trosiadau. Er bod ansawdd y cynnwys o'r pwys mwyaf i'n