Dysgu Sut i Gynyddu Refeniw Trwy Harneisio Pwer Anhygoel Eich Blwch Chwilio Bach

Chwilio yw'r iaith fyd-eang. A'r blwch chwilio yw'r porth i'ch holl atebion. Gartref yn edrych am y dydd am soffa newydd ar gyfer eich fflat? Cwrtiau cysgu gorau Google ar gyfer fflatiau bach. Yn y gwaith yn ceisio helpu cwsmer i ddeall ei opsiynau tanysgrifio? Chwiliwch eich mewnrwyd am y prisiau a'r manylion mwyaf diweddar i'w rhannu gyda nhw. Ar berfformiad brig, mae chwilio a phori yn rhoi hwb i'r llinell uchaf a gwaelod. Mae cwsmeriaid yn prynu mwy ac yn aros yn deyrngar,

Conversica: Cysylltu, Ymgysylltu, Meithrin a Chymhwyso Gan ddefnyddio Cynorthwyydd AI

Mae Conversica yn darparu cynorthwyydd gwerthu awtomataidd wedi'i bweru gan feddalwedd deallusrwydd artiffisial. Mae'r cynorthwyydd yn gweithio yn union fel cynorthwyydd gwerthu dynol, gan estyn allan at bob un o'ch arweinwyr ac ennyn diddordeb pob un ohonynt mewn sgwrs ddynol. Mae pobl wrth eu boddau oherwydd bod y cynorthwyydd yn bersonadwy, yn gyfeillgar ac yn ymatebol, gan eu cysylltu'n gyflym â bod dynol a all helpu. Rydyn ni mewn gwanwyn AI. Rwy'n credu y bydd y chwyldro mewn gwyddoniaeth data yn sylfaenol i bob cwmni

Nid yw'r Dyfodol yn Ddi-waith ac Ni fu erioed

Mae gwir angen i'r paranoia ynghylch dyfodol deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio ddod i ben. Fe wnaeth pob chwyldro diwydiannol a thechnegol mewn hanes agor bodau dynol i gyfleoedd diderfyn i gymhwyso eu talent a'u creadigrwydd. Nid yw rhai swyddi ddim yn diflannu - wrth gwrs. Ond mae'r swyddi hynny'n cael eu disodli gan swyddi newydd. Wrth i mi edrych o gwmpas fy swyddfa heddiw ac adolygu ein gwaith, mae'r cyfan yn newydd! Rwy'n gwylio ac yn cyflwyno ar ein AppleTV,

KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn

Ydych chi'n poeni gan Noobs?

Un o'r buddion (mae rhai pobl yn meddwl ei fod yn felltith) o fod yn gaeth yn dechnegol, er… bywiog, yw bod pawb arall bob amser yn gofyn i chi am gymorth. Mae fy ffrind da a fy nghyd-Hoosier, Patric aka Mr. Noobie, yn gwbl barod i dynnu'r llwyth hwn oddi ar eich ysgwyddau! Mae gan Patric wefan gynyddol, Noobie, dros y flwyddyn ddiwethaf ond mae ei chynllun a'i lansiad ar ei newydd wedd yn anhygoel! Mae gan Noobie, Inc. eirfa, sain a fideo