6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd ym maes marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach! O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy. Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r goreuon

Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Beth Yw Rheoli Asedau Digidol? Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, ac eraill

Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Datblygodd Elite Content Marketer erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei hystyried. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol. Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig prynwyr busnes-i-fusnes (B2B), yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei datblygu i roi'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt hefyd

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol ar gyfer myfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm eang sy'n cwmpasu tunnell o dir. Mae'r term marchnata cynnwys ei hun wedi dod yn norm yn yr oes ddigidol ... ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. O