Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos

Eleni, ymgymerais â chwpl o dasgau uchelgeisiol. Roedd un yn rhan o fy natblygiad proffesiynol, i ddysgu popeth y gallwn i am ddeallusrwydd artiffisial (AI) a marchnata, ac roedd y llall yn canolbwyntio ar ymchwil ad-dechnoleg frodorol flynyddol, yn debyg i'r hyn a gyflwynwyd yma y llynedd - Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2017. Ychydig a wyddwn i ar y pryd, ond daeth e-lyfr cyfan allan o'r ymchwil AI dilynol, “Everything You Need to

Sut mae Aliniad Gwerthu a Marchnata yn Gyrru Canlyniadau B2B Gwell ar LinkedIn

Gyda'r newyddion am newidiadau algorithm Facebook yn malu rhannu data busnes, rydw i bron â rhoi'r gorau i drosoledd Facebook mwyach ar gyfer fy ymdrechion B2B - yr eithriad yw marchnata digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi bod yn cynyddu fy nefnydd o LinkedIn fwy a mwy ar gyfer cyhoeddi cynnwys ac rwy'n gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau rwy'n eu cael am gysylltiadau ac ymrwymiadau. Oherwydd bod LinkedIn wedi'i adeiladu'n onest gyda phwrpas busnes yn

Marchnata Dylanwadwyr: Hanes, Esblygiad, a'r Dyfodol

Dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol: mae hynny'n beth go iawn? Ers i'r cyfryngau cymdeithasol ddod yn ddull dewisol ar gyfer cyfathrebu i lawer o bobl yn ôl yn 2004, ni all llawer ohonom ddychmygu ein bywydau hebddo. Un peth y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant wedi newid er gwell yw ei fod wedi democrateiddio pwy sy'n dod i fod yn enwog, neu o leiaf yn adnabyddus. Hyd yn ddiweddar, roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar ffilmiau, cylchgronau a sioeau teledu i ddweud wrthym pwy oedd yn enwog.

Beth yw cynnwys a noddir? Sut Allwch Chi Optimeiddio Argymhellion Cynnwys ar gyfer Gwell Cyfraddau Clicio Trwodd?

Un o'r ffyrdd mwyaf llwyddiannus o hyrwyddo ein gwefan ac ehangu ein cyrhaeddiad oedd trwy ddefnyddio cynnwys noddedig. Dechreuon ni ddefnyddio un gwerthwr ond pan wnaethon nhw redeg ein hyrwyddiadau ar ddamwain $ 10k yn ychwanegol - ac yna ein hanfonebu amdano a mynnu ein bod ni'n eu talu - fe wnaethon ni ei alw'n rhoi'r gorau iddi. Fe wnaethom symud i Taboola a chael canlyniadau gwell fyth gyda chyfleoedd i rannu ein cynulleidfa yn ôl gwlad (gyda chostau cyfradd clicio drwodd cymharol).

Beth fydd Hysbysebu Brodorol Gwe Tangled yn Gwehyddu

Nid wyf yn siŵr a ydych wedi gweld y fideo hon eto. Nid yw'n ddiogel i weithio ond mae'n hollol ddoniol ynglŷn â phwnc papurau newydd mawr a chyhoeddiadau newyddion traddodiadol sy'n ceisio cynyddu refeniw trwy arddangos hysbysebion brodorol, a elwir hefyd yn gynnwys noddedig. Beth yw hysbysebu brodorol? Mae hysbysebu brodorol yn ddull hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn ceisio ennill sylw trwy ddarparu cynnwys yng nghyd-destun profiad y defnyddiwr. Fformatau ad brodorol