Stopiwch Ddweud Mae Rhychwantu Sylw yn Gostwng, NID ydyn nhw!

Rydyn ni'n caru cynnwys byrbrydau lawn cymaint â'r person nesaf, ond rwy'n credu bod camsyniad enfawr yn ein diwydiant. Mae'r syniad bod rhychwantu sylw yn lleihau yn gofyn am rywfaint o gyd-destun o'i gwmpas. Yn gyntaf, rwy'n anghytuno'n llwyr fod pobl yn gwario llai o egni yn addysgu eu hunain ynghylch eu penderfyniad prynu nesaf. Mae defnyddwyr a busnesau a dreuliodd lawer o amser cyn gwneud ymchwil yn dal i wneud llawer o ymchwil nawr. Rhedais adroddiadau dadansoddeg

Marchnata Buzzwords o Mashable

Mae'r Folks yn Mashable wedi llunio'r ffeithlun hwn ar 30 diwrnod o Buzzwords Marchnata. Fel boi sy'n methu sefyll marchnata yn siarad, rydw i bob amser yn gwerthfawrogi pan rydyn ni'n edrych yn dda ar farchnata BS. Byddaf yn onest, serch hynny, ac yn cyfaddef fy mod yn credu y gallai'r ffeithlun hwn fod yn llawn ohono. Nid yw termau fel marchnata ystwyth, ffeithlun a gamblo yn farchnata geiriau, maen nhw'n dermau gwirioneddol y mae angen i bob marchnatwr eu deall yn llawn. A fy mwyaf