ROBO: Sut Mae Siopwyr Heddiw yn Ymchwilio Ar-lein ac yn Prynu All-lein

Er ein bod yn parhau i wneud llawer iawn o dwf gwerthiannau ar-lein, mae'n bwysig cofio bod 90% o bryniannau defnyddwyr yn dal i gael eu gwneud mewn siop adwerthu. Nid yw hynny'n golygu nad oes gan ar-lein ddylanwad enfawr - mae'n gwneud hynny. Mae defnyddwyr yn dal i fod eisiau'r boddhad o edrych, cyffwrdd a gyrru cynnyrch cyn talu amdano. Nid yw ROBO yn newydd, ond mae'n dod yn norm yn nhaith siopa defnyddwyr ac a