Adeiladu Cynigion wedi'u Brandio mor Hardd â'ch Gwefan

Yn ddiweddar fe wnaethom ni dderbyn cynnig a chontract gan gwmni a oedd â brandio impeccable. Roedd y dogfennau'n drychineb, serch hynny. Roedd y ffiniau'n ymestyn y tu hwnt i'n gosodiadau argraffydd, daeth mewn dwy adran (dwy swydd argraffu, dau lofnod) a bu'n rhaid i mi argraffu, llofnodi, sganio ac e-bostio'r cynnig wedi'i lofnodi yn ôl. Yn waeth na dim, roedd y cynnig yn anodd ei ddarllen a'i ysgrifennu'n ofnadwy, gan ei gwneud yn ofynnol i mi droi ar olrhain, gwneud golygiadau, a mynd yn ôl ac ymlaen