Sut i Hybu Eich Gwerthiant ar ôl Prynu Gyda Strategaeth Cadw Cwsmer Effeithiol

Er mwyn ffynnu a goroesi mewn busnes, rhaid i berchnogion busnes gofleidio llawer o dechnegau a thactegau. Mae strategaeth cadw cwsmeriaid yn hanfodol oherwydd mae'n llawer mwy effeithiol nag unrhyw strategaeth farchnata arall o ran cynyddu refeniw a sbarduno enillion ar eich buddsoddiad marchnata. Gall caffael cwsmer newydd gostio bum gwaith yn fwy na chadw cwsmer presennol. Gall cynyddu cyfraddau cadw cwsmeriaid 5% gynyddu elw o 25 i 95%. Cyfradd llwyddiant gwerthu i gwsmer

Sut i Ddatblygu Cynnig Gwerth Gwych

Un o'r brwydrau cyson rwy'n ei chael hi'n anodd gyda chwmnïau yw rhoi'r gorau i feddwl am yr hyn maen nhw'n ei wneud a dechrau meddwl pam mae pobl yn defnyddio eu cynnyrch neu wasanaeth. Rhoddaf enghraifft gyflym ichi ... o ddydd i ddydd, fe welwch fi'n recordio a golygu podlediadau, ysgrifennu cod integreiddio, gweithredu datrysiadau trydydd parti, a hyfforddi fy nghleientiaid. Blah, blah, blah ... nid dyna pam mae pobl yn contractio fy ngwasanaethau. Gallent gael unrhyw un o'r gwasanaethau hynny ar Fiverr am a

Marchnata Buzzwords o Mashable

Mae'r Folks yn Mashable wedi llunio'r ffeithlun hwn ar 30 diwrnod o Buzzwords Marchnata. Fel boi sy'n methu sefyll marchnata yn siarad, rydw i bob amser yn gwerthfawrogi pan rydyn ni'n edrych yn dda ar farchnata BS. Byddaf yn onest, serch hynny, ac yn cyfaddef fy mod yn credu y gallai'r ffeithlun hwn fod yn llawn ohono. Nid yw termau fel marchnata ystwyth, ffeithlun a gamblo yn farchnata geiriau, maen nhw'n dermau gwirioneddol y mae angen i bob marchnatwr eu deall yn llawn. A fy mwyaf

Sut i Ysgrifennu Cynnwys Lle Mae Ymwelwyr yn Pennu Eich Gwerth

Waeth beth fo'r pris, mae'r cwsmer bob amser yn pennu gwerth. Ac yn aml, bydd y gwerth hwnnw'n dibynnu ar ba mor dda y mae'r cwsmer yn trosoli'ch cynnyrch neu wasanaeth. Mae llawer o werthwyr meddalwedd neu wasanaeth (SaaS) yn defnyddio gwerthu ar sail gwerth i bennu eu pris. Hynny yw, yn hytrach na phrisio cyfradd fisol wastad neu gyfradd yn seiliedig ar ddefnydd, maen nhw'n gweithio gyda'r cwsmer i bennu'r gwerth y gall y platfform ei ddarparu ac yna'n gweithio yn ôl i