Sut i Ddatblygu Cynnig Gwerth Gwych

Un o'r brwydrau cyson rwy'n ei chael hi'n anodd gyda chwmnïau yw rhoi'r gorau i feddwl am yr hyn maen nhw'n ei wneud a dechrau meddwl pam mae pobl yn defnyddio eu cynnyrch neu wasanaeth. Rhoddaf enghraifft gyflym ichi ... o ddydd i ddydd, fe welwch fi'n recordio a golygu podlediadau, ysgrifennu cod integreiddio, gweithredu datrysiadau trydydd parti, a hyfforddi fy nghleientiaid. Blah, blah, blah ... nid dyna pam mae pobl yn contractio fy ngwasanaethau. Gallent gael unrhyw un o'r gwasanaethau hynny ar Fiverr am a