Transistor: Cynnal a Dosbarthu Podlediadau'ch Busnes Gyda'r Llwyfan Podcastio hwn

Mae un o fy nghleientiaid eisoes yn gwneud gwaith gwych yn trosoli fideo ar draws eu gwefan a thrwy YouTube. Gyda'r llwyddiant hwnnw, maen nhw'n edrych i wneud cyfweliadau hirach a mwy manwl gyda gwesteion, cwsmeriaid ac yn fewnol i helpu i ddisgrifio buddion eu cynhyrchion. Mae podledu yn fwystfil hollol wahanol o ran datblygu eich strategaeth ... ac mae ei gynnal yn unigryw hefyd. Wrth i mi ddatblygu eu strategaeth, rwy'n darparu trosolwg o: Sain-ddatblygu

Lle i gynnal, syndiceiddio, rhannu, optimeiddio a hyrwyddo'ch podlediad

Y llynedd oedd y flwyddyn y ffrwydrodd podlediad mewn poblogrwydd. Mewn gwirionedd, mae 21% o Americanwyr dros 12 oed wedi dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf, sydd wedi cynyddu’n raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn o’r gyfran o 12% yn 2008 a dim ond y nifer hwn a welaf yn parhau i dyfu. Felly ydych chi wedi penderfynu cychwyn eich podlediad eich hun? Wel, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried yn gyntaf - lle byddwch chi'n cynnal

Fireside: Gwefan Podcast Syml, Gwesteio a Dadansoddeg

Rydym yn lansio podlediad rhanbarthol a recordiwyd yn ein Stiwdio Podcast Indianapolis ond nid oeddem am fynd trwy'r drafferth o adeiladu safle, cael gwesteiwr podlediad, ac yna gweithredu metrigau porthiant podlediad. Un dewis arall fyddai cynnal ar SoundCloud, ond rydym ychydig yn betrusgar ers iddynt ddod yn agos at gau i lawr - heb os, bydd yn rhaid iddynt symud eu model refeniw ac nid wyf yn siŵr beth mae hynny'n ei olygu i bawb

Simplecast: Cyhoeddwch eich Podlediadau yn y Ffordd Hawdd

Fel llawer o podledwyr, gwnaethom gynnal ein podlediad ar Libsyn. Mae gan y gwasanaeth lu o opsiynau ac integreiddiadau sy'n eithaf ysgubol ond yn hynod addasadwy. Rydym yn dechnegol iawn, serch hynny, felly rwy'n hyderus y byddai'r rhan fwyaf o fusnesau yn cael amser anodd yn llenwi'r holl ddata sy'n angenrheidiol i gyhoeddi podlediad syml. Yn aml, mae llwyfannau etifeddiaeth yn cael eu mabwysiadu mor ddwfn ac maent mor hanfodol i genhadaeth bod uwchraddio eu profiad defnyddiwr yn benderfyniad sy'n rhy fentrus