6 Cwestiwn i'w Gofyn Eich Hun Cyn Cychwyn Eich Dyluniad Gwefan

Gall adeiladu gwefan fod yn dasg frawychus, ond os ydych chi'n meddwl amdani fel cyfle i ail-werthuso'ch busnes a hogi'ch delwedd, byddwch chi'n dysgu llawer am eich brand, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael hwyl yn ei wneud. Wrth i chi ddechrau arni, dylai'r rhestr hon o gwestiynau eich helpu chi ar y trywydd iawn. Beth ydych chi am i'ch gwefan ei gyflawni? Dyma'r cwestiwn pwysicaf i'w ateb cyn i chi gychwyn

Cynllunio, Dylunio, a Optimeiddio Gwefan

Mae Lemonhead wedi datblygu'r ffeithlun gwych hwn i symleiddio'r broses o gynllunio, dylunio a gwneud y gorau o'ch gwefan. Mae'r ffeithlun yn eich tywys trwy bob un o'r tri cham ac yn ymgorffori defnyddioldeb, hierarchaeth, profi, dewis allweddeiriau a ffactorau allweddol eraill i'w hymgorffori. Cynllunio, dylunio ac optimeiddio gwefan wedi'i symleiddio gan fentrau rhyngrwyd. Mae dylunio ffeithlun wedi'i symleiddio gwefan yn broses o ddylunio gwefan mewn ffordd symlach gan ddefnyddio cynllunio effeithiol, cynllun dylunio a gweithredu strategol. Un darn

Byddech chi'n Darllen Pob Post Pe bawn i'n…

Mae fy Prif Swyddog Gweithredol wedi cyflogi adnodd rhan-amser i gynhyrchu'r copi marchnata sydd ei angen arnom pan ddefnyddiwn ein gwefan farchnata newydd. Mae gan y person sydd wedi'i gyflogi gefndir marchnata cryf ond nid cefndir marchnata ar y we - rwy'n sicr y bydd yn gallu ei godi'n hawdd (gobeithio hynny!). Er mwyn rhoi rhywfaint o gyfeiriad, rwyf wedi darparu adnoddau gwych i'r ysgrifennwr copi ar ysgrifennu cynnwys. Un o'r adnoddau yw Prif Gynnwys Junta42