6 Cwestiwn i'w Gofyn Eich Hun Cyn Cychwyn Eich Dyluniad Gwefan

Gall adeiladu gwefan fod yn dasg frawychus, ond os ydych chi'n meddwl amdani fel cyfle i ail-werthuso'ch busnes a hogi'ch delwedd, byddwch chi'n dysgu llawer am eich brand, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael hwyl yn ei wneud. Wrth i chi ddechrau arni, dylai'r rhestr hon o gwestiynau eich helpu chi ar y trywydd iawn. Beth ydych chi am i'ch gwefan ei gyflawni? Dyma'r cwestiwn pwysicaf i'w ateb cyn i chi gychwyn