Cynllun Glas Digwyddiad a Marchnata

Pan fyddaf yn meddwl yn ôl ar rai o'r digwyddiadau anhygoel rydw i wedi'u mynychu, fel Webtrend's Engage, ExactTarget's Connections a BlogWorld Expo - rydw i bob amser yn cael fy chwythu i ffwrdd o ran nifer y rhannau symudol i ddigwyddiad a pha mor ddi-dor mae'r sefydliadau hyn yn eu rhoi at ei gilydd. Nid wyf yn gynlluniwr digwyddiadau. Prin y gallaf jyglo mwy na chleient ar y tro, byth bythoedd â miloedd o ymwelwyr. (Dyna pam mae Jenn yn gweithio gyda ni!). Ni all rhai pobl fforddio'r gwasanaethau

Aprimo: Offer Eithafol ar gyfer Marchnata Integredig

Eleni, rydym yn gweld rhai datblygiadau anhygoel mewn rhyngwynebau defnyddwyr ar gyfer marchnatwyr. Y llynedd, cwrddais â'r tîm arweinyddiaeth yn Aprimo ar ôl siarad â Haresh Gangwani, VP y Strategaeth Cynnyrch. Roedd y cwmni wedi symud gerau yn ddiweddar a dechrau cynnig fersiwn “Stiwdio” Meddalwedd fel Gwasanaeth. Hefyd cefais fy nghyflwyno a chyfarfûm â'u Prif Swyddog Gweithredol Bill Godfrey yn estynedig. Roedd yn sgwrs anhygoel am y Chwyldro Marchnata ... ac yn anffodus gwnes i a

Pryd mae'ch cynhadledd ar-lein nesaf?

Mae rhai o'r cwmnïau rydw i'n gweithio gyda nhw, yn enwedig busnes i fusnes (B2B) yn gweld rhai canlyniadau anhygoel ac enillion ar fuddsoddiad trwy ddefnyddio digwyddiadau rhithwir a sioeau masnach. Rydw i wedi bod eisiau postio am farchnata digwyddiadau rhithwir ers cryn amser, ac yn ddiweddar bu’n rhaid i mi siarad ag Unisfair, y digwyddiad rhithwir blaenllaw, rhith-fasnach a darparwr ffair swyddi ar-lein. Mae Unisfair yn cynnig Meddalwedd cyfan fel platfform Gwasanaeth, gan gynnwys meddalwedd y gynhadledd, gweddarlledu