Beth Yw'r Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf yn 2018?

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar gwricwlwm ar gyfer gweithdai marchnata digidol ac ardystiadau ar gyfer cwmni rhyngwladol a phrifysgol, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn siwrnai anhygoel - gan ddadansoddi’n ddwfn sut mae ein marchnatwyr yn cael eu paratoi yn eu rhaglenni gradd ffurfiol, a nodi bylchau a fydd yn gwneud eu sgiliau’n fwy marchnadadwy yn y gweithle. Yr allwedd i raglenni gradd traddodiadol yw bod y cwricwla yn aml yn cymryd sawl blwyddyn i gael eu cymeradwyo. Yn anffodus, mae hynny'n rhoi graddedigion

Sylw: Anodi a Chydweithio Eich Cynhyrchiad Fideo

Mae Remark yn caniatáu ichi wahodd defnyddwyr, cydweithredu ac anodi'ch fideos. Gallwch ddefnyddio'ch gwasanaethau fideo neu gynnal presennol fel Vimeo, Dropbox, Box, Youtube. Mae pawb yn gweithio o gyswllt preifat, unigryw, sy'n eich galluogi i rannu a darparu adborth yn uniongyrchol gan eich tîm neu'ch cleient heb fod angen cyfrif. Cesglir adborth gyda'r ffrâm fideo wedi'i stampio amser yn yr ystafell wylio. Gallwch allforio'r nodiadau yn uniongyrchol i'ch meddalwedd golygu fideo

Gwaith Marchnata Fideo

Mae pawb yn gwneud eu rhagfynegiadau ar ddiwedd y flwyddyn. Rwy'n credu y gallwch chi ildio'r holl hoopla a gweithio'ch strategaeth farchnata y flwyddyn i ddod yn seiliedig ar yr holl ffeithiau. Mae strategaethau aml-sianel, awtomeiddio marchnata, symudol a fideo yn mynd i barhau i yrru ymgysylltiad a thraffig i'ch busnes. Dyma ffeithlun gwych gydag ystadegau gwych sy'n cefnogi'ch angen i weithredu strategaeth farchnata fideo ffurfiol yn 2014. Mae Delos Incorporated yn rhannu'r Awgrymiadau Marchnata Fideo hyn: Cynllun -

4 Mythau Cynhyrchu Fideo A'u Datrysiadau

Rydym wedi bod yn annog pob un o'n cleientiaid i drosoli fideo fel rhan o strategaeth farchnata ar-lein gyffredinol. Mae llawer o'ch ymwelwyr gwe yn cefnu ar eich gwefan yn gyfan gwbl oherwydd nad oes fideo. Nid yw eraill hyd yn oed yn cyrraedd yno oherwydd nad yw'ch fideos yn ymddangos mewn canlyniadau mewn chwiliadau fideo. Mae Youtube yn parhau i fod yn beiriant chwilio blaenllaw y tu ôl i Google ... ac mae'n farchnad sy'n tyfu. Wedi dweud hynny, mae yna lawer o gamdybiaethau ynghylch fideo