Uchelgais: Gamblo i Reoli, Ysgogi a Gwneud y Gorau o Berfformiad Eich Tîm Gwerthu

Mae perfformiad gwerthu yn hanfodol i unrhyw fusnes sy'n tyfu. Gyda thîm gwerthu ymgysylltiedig, maent yn teimlo'n fwy cymhelliant ac yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y sefydliad. Gall effaith negyddol gweithwyr sydd wedi ymddieithrio ar sefydliad fod yn sylweddol - fel cynhyrchiant diffygiol, a gwastraffu talent ac adnoddau. O ran y tîm gwerthu yn benodol, gall diffyg ymgysylltu gostio refeniw uniongyrchol i fusnesau. Rhaid i fusnesau ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â thimau gwerthu, neu fentro

Rhowch hwb i'ch gwerthiant a'ch cynhyrchiant gyda'r 6 hac hyn

Rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio'r mwyaf allan o fy amser bob dydd ac rwy'n ceisio gwneud fy holl weithwyr mor gynhyrchiol â phosibl - yn enwedig y tîm gwerthu, sef yr adran fwyaf hanfodol mewn unrhyw gwmni SaaS.

Byddwch yn Cau bob amser: 10 Ystadegau sy'n Gyrru Newid mewn Gwerthiannau

Mae'r tîm yn Microsoft wedi llunio papur gwyn gwych ar heriau a llwyddiannau sefydliadau gwerthu, eu cynhyrchiant, a'u gallu i addasu a mabwysiadu i dechnoleg. Rydym yn aml yn cwrdd â chwmnïau sy'n ystyried canlyniadau gwerthiant trawiadol yn sgil galw ar lafar ac yn oer. Dwi byth yn amau ​​bod y naill neu'r llall o'r strategaethau hyn yn gweithio - wrth gwrs. Nid yw strategaethau gwerthu ar gyfer llawer o gwmnïau wedi newid mewn dros ddegawd. Mae hynny'n anffodus, oherwydd beth sydd

Sut i Ddefnyddio Strategaeth Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus

Sut ydych chi'n defnyddio strategaeth awtomeiddio marchnata llwyddiannus? I lawer o fusnesau, dyma'r cwestiwn miliwn (neu fwy) o ddoleri. Ac mae'n gwestiwn rhagorol i'w ofyn. Fodd bynnag, yn gyntaf rhaid i chi ofyn, beth sy'n cael ei ystyried yn strategaeth awtomeiddio marchnata lwyddiannus? Beth yw Strategaeth Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus? Mae'n dechrau gyda nod neu set o nodau. Mae yna ychydig o nodau allweddol sy'n eich helpu chi i fesur defnydd llwyddiannus o awtomeiddio marchnata. Maent yn cynnwys:

Gallai'r Agwedd Sengl hon ar Werthiannau fod yn Colli $ 4 Miliwn i'ch Cwmni bob blwyddyn

Rydym yn tueddu i siarad am werthiannau yn ôl y refeniw a gynhyrchir, ond nid gan y colledion pan nad yw'n mynd yn dda. Mae gwerthu yn gamp waed yn y mwyafrif o gwmnïau ac ymddengys nad oes llawer o amynedd y dyddiau hyn i weithwyr gwerthu proffesiynol rampio i fyny, meithrin perthnasoedd, a throsi cwsmeriaid. Mae gan y rheolwr gwerthu hyd yn oed y sefyllfa anhyfyw o orfod cymell a gyrru staff i gyflawni a rhagori ar nodau. Sicrhewch y rheolwr anghywir i mewn ac yn ei gyfanrwydd