Bizzabo: Pwerwch Eich Digwyddiadau Personol a Rhithiol ar Blatfform Sengl

Mae Bizzabo yn blatfform llwyddiant digwyddiadau sy'n rhoi'r holl offer sydd eu hangen ar eich tîm i greu digwyddiadau gwerth chweil wrth wynebu mewnwelediadau i helpu'ch digwyddiadau i dyfu mewn ffyrdd nad oeddech chi erioed o'r farn eu bod yn bosibl. Nodweddion Llwyfan Digwyddiad Bizzabo Mae meddalwedd digwyddiadau popeth-mewn-un Bizzabo yn galluogi digwyddiadau personol a rhithwir i ddarparu profiadau unigryw i fynychwyr trwy ymgysylltu personol deallus sy'n seiliedig ar fwriad. Cofrestru Digwyddiad - trefnwch eich ymwelydd yn llawn i gael profiad mynychwr gyda ffurfiau cyfoethog a syfrdanol, lluosog

Sut i Drin Eich Siaradwyr Cyhoeddus

Mae hon yn swydd y dylwn fod wedi'i hysgrifennu dros flwyddyn yn ôl, ond cefais fy ysgogi i'w hysgrifennu heno ar ôl digwyddiad y siaradais i ynddo. Y llynedd, teithiais allan i Rapid City, De Dakota a siaradais yn Concept ONE, digwyddiad marchnata busnes am y tro cyntaf a sefydlwyd gan Korena Keys, entrepreneur rhanbarthol, perchennog asiantaeth, a South Dakotan balch. Nod Korena oedd dod â siaradwyr proffesiynol i mewn o'r tu allan i'r wladwriaeth a allai

Y Strategaethau Sy'n Lladd Eich Marchnata Cynnwys #CONEX

Ddoe rhannais gymaint a ddysgais am adeiladu strategaethau ABM yn CONEX, cynhadledd yn Toronto gydag Uberflip. Heddiw, fe wnaethant dynnu pob stop allan trwy ddod â phob archfarchnad farchnata oedd gan y diwydiant i'w gynnig - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, a Scott Stratten i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, nid y vibe oedd eich cynnwys nodweddiadol sut-tos ac awgrymiadau. Fy marn i yn unig ydyw, ond roedd y drafodaeth heddiw yn llawer mwy

Ble mae Wesley? Llwyddiant SXSW ar Gyllideb Fach

Gyda SXSW y tu ôl i ni yn ddiweddar, mae llawer o gwmnïau yn eistedd mewn ystafelloedd bwrdd yn gofyn i'w hunain, Pam na chawsom unrhyw dynniad yn SXSW? Mae llawer hyd yn oed yn pendroni a wastraffwyd y swm enfawr o arian a wariwyd ganddynt. Fel mecca i gwmnïau technoleg, mae'n lle perffaith ar gyfer codi ymwybyddiaeth o frand, ond pam mae cymaint o gwmnïau yn methu yn y crynhoad technoleg enfawr hwn? Ystadegau ar gyfer Cyfranogwyr Gŵyl Ryngweithiol 2016 Rhyngweithiol SXSW: 37,660 (o

Beth yw cynadledda gwan yn ei gostio i chi?

Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y bûm ar alwad cynhadledd a oedd yn wastraff amser llwyr. P'un a oedd yn feddalwedd glitchy, cyflwynwyr heb baratoi, neu'n drychineb sain, mae'n gwastraffu llawer o amser ac adnoddau. Ac yn sicr nid yw'n helpu pan fyddaf yn teimlo fel hyn yn digwydd mwy na 30 y cant o'r amser. Mae pob cyfarfod - ar-lein neu'n bersonol - yn fuddsoddiad y mae eich cwmni yn ei wneud mewn amser, arian ac adnoddau. P'un a yw'r buddsoddiad hwnnw'n troi