Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi

Metrigau Digwyddiad Allweddol Dylai pob Gweithrediaeth Olrhain

Mae marchnatwr profiadol yn deall y buddion a ddaw o ddigwyddiadau. Yn benodol, yn y gofod B2B, mae digwyddiadau'n cynhyrchu mwy o arweinwyr na mentrau marchnata eraill. Yn anffodus, nid yw'r mwyafrif o arweinwyr yn troi'n werthiannau, gan adael her i farchnatwyr ddatgelu DPAau ychwanegol i brofi gwerth buddsoddi mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar dennyn, mae angen i farchnatwyr ystyried y metrigau sy'n egluro sut y derbyniwyd y digwyddiad gan ddarpar gwsmeriaid, cwsmeriaid cyfredol, dadansoddwyr a

Sut i Drin Eich Siaradwyr Cyhoeddus

Mae hon yn swydd y dylwn fod wedi'i hysgrifennu dros flwyddyn yn ôl, ond cefais fy ysgogi i'w hysgrifennu heno ar ôl digwyddiad y siaradais i ynddo. Y llynedd, teithiais allan i Rapid City, De Dakota a siaradais yn Concept ONE, digwyddiad marchnata busnes am y tro cyntaf a sefydlwyd gan Korena Keys, entrepreneur rhanbarthol, perchennog asiantaeth, a South Dakotan balch. Nod Korena oedd dod â siaradwyr proffesiynol i mewn o'r tu allan i'r wladwriaeth a allai

Cymerais Flwyddyn i ffwrdd o Gynadleddau, Dyma Beth Ddigwyddodd

Y deuddeg mis diwethaf fu'r prysuraf yn hanes ein busnes. Fe wnaethon ni ail-frandio ein cyhoeddiad Martech, symud ein swyddfeydd ar ôl 7 mlynedd, ac ailadeiladu ein gwasanaethau yn onest o'r gwaelod i fyny. Penderfynais hepgor cynadleddau yn ystod y flwyddyn i ganolbwyntio ar y busnes. Mewn gwirionedd, wnes i ddim hyd yn oed fynd ar daith i Florida yn yr amser cyfan, lle rydw i wrth fy modd yn cael gorffwys ac ymweld â fy Mam. (Doedd Mam ddim yn rhy hapus am hyn!) Blaenorol

Lleolydd: Cyhoeddi, Rheoli a Hyrwyddo Eich Digwyddiadau Ar-lein

Mae marchnatwyr yn defnyddio digwyddiadau yn fwy nag erioed, ac mae'r effaith yn amlwg. Mewn gwirionedd, mae marchnatwyr yn graddio sioeau masnach a digwyddiadau fel eu hail dacteg fwyaf effeithiol ar ôl i wefan y cwmni Digwyddiadau helpu i ddod ag arweinwyr newydd i mewn, trosi rhagolygon â diddordeb i gwsmeriaid, ac egluro cynnyrch neu wasanaeth yn well mewn amser real. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn ei chael hi'n anodd nid yn unig sbarduno digwyddiadau mewn swyddogaeth integredig, ond hefyd i ddeall a mesur sut maen nhw'n gyrru gwerthiannau, ymwybyddiaeth brand,

13 Ffyrdd y Mae Cynnwys yn cael ei Ariannu Ar-lein

Cysylltodd ffrind da â mi yr wythnos hon a dywedodd fod ganddo berthynas a oedd â safle a oedd yn cael traffig sylweddol ac roeddent am weld a oedd modd i monetizing y gynulleidfa. Yr ateb byr ydy ydy ... ond dwi ddim yn credu bod mwyafrif y cyhoeddwyr bach yn cydnabod y cyfle na sut i wneud y mwyaf o broffidioldeb yr eiddo maen nhw'n berchen arno. Rydw i eisiau dechrau gyda'r ceiniogau ... yna gweithio i mewn

Sut i Wella Ymgysylltiad yn Eich Cynhadledd Nesaf

Mae'r ffeithlun hwn o The Europe Hotel & Resort, gwesty moethus pum seren yn Iwerddon, yn rhoi rhywfaint o drosolwg o dueddiadau yn MICE (Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynadleddau ac Arddangosfeydd): Mae gwariant cyfarfodydd yn codi yn fyd-eang gyda rhagolwg o gynnydd disgwyliedig o 2.1% ar gyfer 2016 36 Mae% o weithwyr proffesiynol y diwydiant #travel yn disgwyl gwario mwy na $ 4,000 y pen mewn cymhellion yn 2016 Rhagwelir y bydd arddangosfeydd o fewn y diwydiant sioeau masnach yn tyfu 2.4% yn 2016 Dibyniaeth technoleg yn

Sut i Trosoledd Twitter yn Llawn ar gyfer Eich Digwyddiad Nesaf

Un o'r Sgwrs Twitter rydyn ni wir yn mwynhau cymryd rhan ynddynt yw #AtomicChat Atomic Reach. Mae'n sgwrs wedi'i chynhyrchu'n dda ac wedi'i chynllunio ymlaen llaw o amgylch amrywiol bynciau marchnata ar Twitter sy'n digwydd bob dydd Llun yn 9PM EST. Pryd bynnag y byddaf yn cymryd rhan, mae Twitter pa mor berffaith yw Twitter fel cyfrwng ar gyfer y digwyddiad hwn bob amser. Nid fi yw'r unig un sy'n credu bod Twitter yn wych ar gyfer digwyddiadau. Mae Julius Solaris, awdur Social Media for Events (ebook am ddim!) Yn credu ei fod