ApexChat: Ymateb i'ch Webchat 24/7 Gydag Asiantau Sgwrsio Gwybodus

Roedd rhai cleientiaid i ni yn eithaf hapus gyda'r sgwrs roedden nhw wedi'i hintegreiddio i'w gwefannau ... nes i ni ddatgelu newyddion ofnadwy. Pan wnaethom ddadansoddi'r arweinwyr sgwrsio, yr hyn a welsom oedd bod yr arweinwyr oedd â chyswllt uniongyrchol â chynrychiolydd fel arfer yn cau ar ôl trefnu apwyntiad gyda'r cleient. Y Broblem Gyda Sgwrs Gwe Dim ond yn ystod eu horiau swyddfa yr ymatebodd y cleientiaid i sgwrs yn uniongyrchol. Roedd unrhyw sgwrs y tu allan i oriau gwaith yn gofyn am e-bost

Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol. Y mater dan sylw, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae angen i mi fynd drwyddi i ddod o hyd i'r ansawdd

5 Rheswm i Farchnatwyr B2B Ymgorffori Bots yn eu Strategaeth Marchnata Digidol

Mae'r rhyngrwyd yn gyfleus yn disgrifio bots i fod yn gymwysiadau meddalwedd sy'n rhedeg tasgau awtomataidd i gwmnïau dros y rhyngrwyd. Mae bots wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach, ac wedi esblygu o'r hyn yr oeddent yn arfer bod. Bellach, mae bots yn cael y dasg o gyflawni ystod eang o dasgau ar gyfer rhestr amrywiol o ddiwydiannau. Waeth a ydym yn ymwybodol o'r newid ai peidio, mae bots yn rhan annatod o'r gymysgedd marchnata ar hyn o bryd. Bots

8 Strategaethau I Wella Eich Gwerthiant yn Effeithiolrwydd Effeithiolrwydd

Heno, roeddwn i allan ar daith feic gyda chydweithiwr a rhwng huffs a pwff roeddem yn trafod ein harferion gwerthu ar gyfer ein busnesau. Cytunodd y ddau ohonom yn llwyr fod y diffyg disgyblaeth a gymhwyswyd gennym i'n gwerthiannau yn rhwystro'r ddau o'n cwmnïau. Mae ei gynnyrch meddalwedd yn denu diwydiant a maint penodol, felly roedd eisoes yn gwybod pwy yw ei obaith. Mae fy musnes yn llai, ond rydyn ni'n canolbwyntio'n fawr ar benodol iawn