Atlas Infegy: Atebion Deallus o'r Cyfryngau Cymdeithasol

Ar goll o lawer o'r ymchwil yr wyf yn ei weld ar-lein, yw cyd-destun yr ystadegau a ddarperir. Rwy'n gweld bod yr ystadegau'n gamarweiniol (yn aml at bwrpas) ac yn seiliedig ar ffenestri o amgylchiadau delfrydol neu ddigwyddiadau anghyffredin. Fodd bynnag, maen nhw'n cael eu rhannu beth bynnag. Achos pwynt, rwy'n eithaf hyderus y byddai bron unrhyw gyfrwng yn dweud wrthych fod ganddyn nhw'r enillion gorau ar fuddsoddiad. Mae'n amhosibl i bawb fod y gorau ... ac yn bwysicach fyth, mae'r gorau yn oddrychol.