Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Sut i Gynyddu Ymgysylltiad Cyfryngau Cymdeithasol

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ac erthygl a oedd yn manylu ar wyth cam i lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer ohonoch eisoes wedi lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol ond efallai nad ydych chi'n gweld cymaint o ymgysylltu ag yr oeddech chi'n ei ddisgwyl. Efallai bod rhywfaint o hynny yn hidlo algorithmau o fewn y llwyfannau. Byddai'n well gan Facebook, er enghraifft, i chi dalu i hyrwyddo'ch cynnwys na'i arddangos yn syth i unrhyw un sy'n dilyn eich brand. Mae'r cyfan yn dechrau, wrth gwrs,

Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol mewn 6 Cham Hawdd

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn parhau i symud ymlaen fel offeryn rhwydweithio, gwrando, cyhoeddi, cefnogi a hyrwyddo ar gyfer busnesau. Mae hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn datblygu, gan ddarparu mwy o ddulliau a thargedu uwch sy'n gostwng y gost fesul ymgysylltiad. Mae'r llwyfannau ar gyfer gwrando, ymateb, cyhoeddi, mesur a gweithredu ymgyrchoedd wedi'u sefydlu ac yn parhau i ddarparu offrymau gwych i fusnesau. Gyda llu o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol bellach ar gael, mae'n hawdd bod yn ddryslyd neu'n ansicr ynghylch sut i ddatblygu

Reach7: Ymgysylltu â Chynulleidfaoedd Amlieithog ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Reach7 eisiau ei gwneud hi'n haws i unigolion a busnesau ehangu eu cyrhaeddiad cymdeithasol ledled y byd. Gyda Reach7, mae defnyddwyr yn nodi ac yn ymgysylltu â'r gynulleidfa fwyaf perthnasol ar gyfryngau cymdeithasol yn hawdd ac yn effeithlon. Mae eu platfform yn helpu defnyddwyr i adeiladu cynulleidfa berthnasol yn eu marchnad leol neu'n gweithio'n effeithiol i ymgysylltu â marchnad fyd-eang. Gall busnesau neu unigolion leoleiddio trydariadau mewn dros 80 o ieithoedd mwyaf llafar y byd. Mae 90% o'r cyfieithiadau wedi'u cwblhau

12 Tasg yn Wythnos Waith Pob Marchnatwr Cyfryngau Cymdeithasol

Ychydig funudau y dydd? Cwpl awr yr wythnos? Nonsense. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gofyn am ymdrech barhaus, barhaus i gwmnïau wireddu potensial y cyfrwng yn llawn i dyfu cynulleidfa ac adeiladu cymuned. Cymerwch gip ar y Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol rydyn ni wedi'i chyhoeddi o'r blaen ac fe welwch ei bod yn gofyn am gryn ymdrech, dewis offer, a buddsoddi amser. Yr ffeithlun hwn yw fy amser i gymryd y buddsoddiad amser sy'n ofynnol i ddatblygu

10 Gwelliant y Gallwch eu Gweithredu ar gyfer Marchnata Cymdeithasol Heddiw!

Mae cyfran gynyddol o'r ymdrechion marchnata i mewn a ddefnyddiwn ar gyfer cwmnïau yn cynnwys strategaethau cyfryngau cymdeithasol taledig ac organig. Rwyf bob amser yn cael fy synnu gan y newyddion parhaus nad yw'r cyfryngau cymdeithasol yn cael yr elw ar fuddsoddiad y mae cwmnïau'n ei ddarganfod mewn man arall. A bod yn onest, rwy'n credu mai oherwydd diffyg gweithredu a strategaeth dda, nid y cyfrwng. Rydym yn parhau i weld twf mewn marchnata cymdeithasol ac mae wedi bod yn hynod effeithiol yn

Mae'r 5 Marchnatwr Metrig a Buddsoddiad Gorau yn eu Gwneud yn 2015

Am yr eildro, cynhaliodd Salesforce arolwg o dros 5,000 o farchnatwyr yn fyd-eang i ddeall y prif flaenoriaethau ar gyfer 2015 ar draws pob sianel ddigidol. Dyma drosolwg o'r adroddiad llawn y gallwch ei lawrlwytho yn Salesforce.com. Er mai'r heriau busnes mwyaf dybryd yw datblygu busnes newydd, ansawdd arweinwyr, a chadw i fyny â thechnoleg, mae'r ffordd y mae marchnatwyr yn defnyddio cyllidebau ac yn olrhain cynnydd yn ddiddorol iawn: Y 5 Maes Uchaf ar gyfer Buddsoddiad Marchnata Cynyddol Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Cymdeithasol.