Cyllideb Symud 53% o Argraffu i Chwilio a Chymdeithasol

Y bore yma, rwy'n darllen Adroddiad Marchnata Cyflwr Chwilio eConsultancy ar gyfer 2011. Mae Adroddiad Cyflwr Marchnata Chwilio 2011, a gynhyrchwyd gan Econsultancy ar y cyd â SEMPO, yn edrych yn fanwl ar sut mae cwmnïau'n defnyddio chwilio taledig, optimeiddio peiriannau chwilio (chwilio naturiol ) a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'r adroddiad, sydd hefyd yn cynnwys prisiad marchnad, yn dilyn arolwg o dros 900 o ymatebwyr o gwmnïau (hysbysebwyr ochr cleientiaid) ac asiantaethau, ac mae'n seiliedig ar ddata o 66 o wahanol wledydd