6 Cwestiwn i'w Gofyn Eich Hun Cyn Cychwyn Eich Dyluniad Gwefan

Gall adeiladu gwefan fod yn dasg frawychus, ond os ydych chi'n meddwl amdani fel cyfle i ail-werthuso'ch busnes a hogi'ch delwedd, byddwch chi'n dysgu llawer am eich brand, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael hwyl yn ei wneud. Wrth i chi ddechrau arni, dylai'r rhestr hon o gwestiynau eich helpu chi ar y trywydd iawn. Beth ydych chi am i'ch gwefan ei gyflawni? Dyma'r cwestiwn pwysicaf i'w ateb cyn i chi gychwyn

Mae Cost Uchel Methiannau Dylunio Gwe yn Rhy Gyffredin

Pan ddarllenwch y ddwy ystadegau hyn, byddwch chi'n cael sioc. Nid oes gan fwy na 45% o'r holl fusnesau wefan. Ac o'r DIY's (Do-It-Yourselfers) sy'n cychwyn ar adeiladu safle, mae 98% ohonyn nhw'n methu â chyhoeddi un o gwbl. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif nifer y busnesau sydd â gwefan nad ydyn nhw'n gyrru arweinyddion yn unig ... sydd, yn fy marn i, yn ganran sylweddol arall. Mae'r ffeithlun hwn o Webydo yn tynnu sylw at y mater o bwys gyda methu