4 Strategaeth i Drosi Ymwelwyr Newydd yn Dychwelyd

Mae gennym broblem enfawr yn y diwydiant cynnwys. Yn ymarferol mae pob un adnodd a ddarllenais ar farchnata cynnwys yn gysylltiedig â chaffael ymwelwyr newydd, cyrraedd cynulleidfaoedd targed newydd, a buddsoddi mewn sianeli cyfryngau sy'n dod i'r amlwg. Mae'r rheini i gyd yn strategaethau caffael. Caffael cwsmeriaid yw'r ffordd arafaf, anoddaf a chostus o gynyddu refeniw waeth beth fo unrhyw ddiwydiant neu fath o gynnyrch. Pam mae'r ffaith hon yn cael ei cholli ar strategaethau marchnata cynnwys? Mae tua 50% yn haws

26 Cam at Greu Busnes E-Fasnach Llwyddiannus yn 2015

Erbyn 2017, amcangyfrifir y bydd gwerthiannau e-fasnach yn cyrraedd $ 434 biliwn yn yr Unol Daleithiau. Rydyn ni wedi bod yn datblygu'r wefan hon mewn gwirionedd i ychwanegu rhai datrysiadau a strategaethau e-fasnach ar ôl profi rhai datrysiadau adrodd awtomataidd y llynedd. Llawer mwy i ddod yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf - rydyn ni'n addo! Datblygodd Platfformau E-Fasnach yr ffeithlun hwn gyda strategaethau e-fasnach a fydd yn eich helpu i ddatblygu busnes cynaliadwy a chanolbwyntio ar yr hyn y dylech ei wneud i lwyddo, o dargedu'r

Notablist: Ysbrydoliaeth Dylunio ac Ymchwil Gystadleuol ar gyfer Marchnatwyr E-bost

Mae Notablist yn marchnata eu hunain fel Peiriant Chwilio Cylchlythyr E-bost, ar ôl mynegeio dros 5 miliwn o gylchlythyrau e-bost chwilio ar draws dros 400,000 o Gyhoeddwyr. Mae offer fel y rhain yn wych i ddylunwyr sydd am gael ysbrydoliaeth gan frandiau allweddol neu farchnatwyr digidol sydd eisiau gweld pryd mae eu cystadleuwyr yn anfon a pha fath o gylchlythyrau a bargeinion sy'n cael eu cyfathrebu. Os ydych chi'n fusnes nad oes ganddo'r adnoddau i'w brofi, gall yr offer hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol ers hynny