Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol. Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw'r weithred neu'r busnes o ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a

Ystafell Gymdeithasol: Rheolaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Mentrau Aml-leoliad

Mae Reputation.com wedi lansio Social Suite, datrysiad rheoli cyfryngau cymdeithasol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer mentrau mawr, aml-leoliad sy'n integreiddio'r rhychwant cyfan o ymgysylltu â chwsmeriaid ar y we, o adolygiadau ar-lein ac arolygon cwsmeriaid i wrando cymdeithasol a rheoli cymunedol. Mae mentrau mawr yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu'n ystyrlon â chwsmeriaid mewn cymunedau lleol ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. At hynny, mae'r cyfryngau cymdeithasol fel arfer wedi'u hynysu oddi wrth gymwysiadau rheoli arolygon cwsmeriaid ac adolygiadau ar-lein. “Yr her gyda’r offer cyfryngau cymdeithasol presennol

Act-On: Awtomeiddio Marchnata wedi'i Adeiladu at Ddiben, SaaS, Cwmwl

Marchnata digidol yw marchnata modern. Mae ei gwmpas eang yn rhychwantu tactegau allan ac i mewn, strategaethau cynhyrchu plwm a meithrin, a rhaglenni optimeiddio cylch bywyd cwsmeriaid ac eiriolaeth. Er mwyn llwyddo, mae angen datrysiad marchnata digidol ar farchnatwyr sy'n llawn gallu, yn hyblyg, yn rhyngweithredol â systemau ac offer eraill, yn reddfol, yn hawdd ei ddefnyddio, yn effeithiol ac yn gost-effeithlon. Yn ogystal, mae 90 y cant o fusnesau ledled y byd yn llai; felly hefyd eu timau marchnata. Fodd bynnag, nid yw'r atebion awtomeiddio marchnata mwyaf cynhwysfawr wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion

Socialdraft: Eich Calendr Cyfryngau Cymdeithasol a'ch Platfform Cyhoeddi

Mae'n wych gweld datblygiad parhaus platfformau cyfryngau cymdeithasol yn gostwng yn y pris ac ar gael i berchennog y busnes ar gyfartaledd. Mae Socialdraft yn cychwyn ar ddim ond $ 29 y mis ar gyfer nodweddion a oedd gannoedd neu filoedd o ddoleri ychydig flynyddoedd yn ôl. Eu platfform tîm yw $ 59 y mis a dim ond $ 99 yw eu cyfrif Menter. Daw'r holl gyfrifon gyda chefnogaeth a thunnell o nodweddion. Gyda Socialdraft, mae cwmnïau'n gallu monitro adolygiad