Suite Gwe Gymdeithasol: Llwyfan Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a Adeiladwyd ar gyfer Cyhoeddwyr WordPress

Os yw'ch cwmni'n cyhoeddi a ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i hyrwyddo'r cynnwys, rydych chi wir yn colli allan ar gryn dipyn o draffig. Ac ... i gael canlyniadau gwell, gallai pob post ddefnyddio rhywfaint o optimeiddio yn seiliedig ar y platfform rydych chi'n ei ddefnyddio. Ar hyn o bryd, dim ond ychydig o opsiynau sydd ar gyfer cyhoeddi awtomataidd o'ch gwefan WordPress: Mae gan fwyafrif y llwyfannau cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol nodwedd lle gallwch chi gyhoeddi o borthiant RSS. Yn ddewisol,

Nodweddion Llwyfan Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Os ydych chi'n sefydliad mawr, yn nodweddiadol mae chwe agwedd hanfodol ar feddalwedd menter yr ydych chi eu hangen bob amser: Hierarchaethau Cyfrif - efallai mai'r nodwedd y gofynnir amdani fwyaf o unrhyw blatfform menter yw'r gallu i adeiladu hierarchaethau cyfrifon yn yr ateb. Felly, gall rhiant-gwmni gyhoeddi ar ran brand neu fasnachfraint oddi tanynt, cyrchu eu data, cynorthwyo i ddefnyddio a rheoli cyfrifon lluosog, a rheoli mynediad. Prosesau Cymeradwyo - yn nodweddiadol mae gan sefydliadau menter

Sut i Rhannu'ch Swyddi WordPress yn Awtomatig i LinkedIn gan ddefnyddio Zapier

Un o fy hoff offer ar gyfer mesur a chyhoeddi fy mhorthiant RSS neu fy mhodlediadau i'r cyfryngau cymdeithasol yw FeedPress. Yn anffodus, nid oes gan y platfform integreiddiad LinkedIn, serch hynny. Estynnais allan i weld a oeddent yn mynd i'w ychwanegu a gwnaethant ddarparu ateb arall - cyhoeddi i LinkedIn trwy Zapier. Mae Plugin WordPress Zapier i LinkedIn Zapier yn rhad ac am ddim ar gyfer llond llaw o integreiddiadau a chant o ddigwyddiadau, felly gallaf ddefnyddio'r datrysiad hwn

Crowdfire: Darganfod, Curadu, Rhannu, a Chyhoeddi Eich Cynnwys Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Un o'r heriau mwyaf o gadw a thyfu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yw darparu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch dilynwyr. Un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n sefyll allan o'i gystadleuwyr am hyn yw Crowdfire. Nid yn unig y gallwch chi reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog, monitro eich enw da, amserlennu ac awtomeiddio'ch cyhoeddi eich hun ... Mae gan Crowdfire beiriant curadu hefyd lle gallwch chi ddarganfod cynnwys sy'n boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol ac sy'n

SocialPilot: Offeryn Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Timau ac Asiantaethau

Os ydych chi'n gweithredu o fewn tîm marchnata neu os ydych chi'n asiantaeth sy'n gwneud gwaith cyfryngau cymdeithasol ar ran cleient, mae gwir angen teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol arnoch i drefnu, cymeradwyo, cyhoeddi a monitro eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol. Mae dros 85,000 o weithwyr proffesiynol yn ymddiried yn SocialPilot i reoli cyfryngau cymdeithasol, amserlennu swyddi cyfryngau cymdeithasol, gwella ymgysylltiad a dadansoddi canlyniadau ar gost gyfeillgar i boced. Ymhlith nodweddion SocialPilot mae: Amserlennu Cyfryngau Cymdeithasol - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business, Instagram,