Mae'n well gan ddefnyddwyr Ddewis a Rhyngweithio ... hyd yn oed gyda Fideo

Mae tri math sylfaenol o wefannau y mae sefydliadau'n eu cyhoeddi ar gyfer eu cwmni: Llyfryn - gwefan sefydlog sydd yn syml yn arddangosiad i ymwelwyr edrych arno. Dynamic - gwefan sy'n cael ei diweddaru'n gyson sy'n darparu newyddion, diweddariadau a chyfryngau eraill. Rhyngweithiol - gwefan sy'n cynnig i'r ymwelydd lywio a rhyngweithio fel y dymunant. Mae enghreifftiau o ryngweithio yr ydym wedi'u gwneud i gleientiaid wedi cynnwys ffeithluniau rhyngweithiol, cyfrifianellau enillion ar fuddsoddiad neu brisio, mapiau rhyngweithiol,