Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Sut i Gyfrifo'r Enillion ar Eich Buddsoddiad Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth i farchnatwyr a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol aeddfedu, rydyn ni'n darganfod llawer mwy am wyneb i waered ac anfantais buddsoddi mewn cyfryngau cymdeithasol. Fe welwch fy mod yn aml yn feirniadol o'r disgwyliadau a osodir gan ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol - ond nid yw hynny'n golygu fy mod yn feirniadol o'r cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n arbed tunnell o amser ac ymdrech trwy rannu doethineb â chyfoedion a sgwrsio â brandiau ar-lein. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod fy amser a dreuliwyd ar gyfryngau cymdeithasol wedi

Twf Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a'i Effaith ar Farchnata Digidol

Mae marchnatwyr wedi gorfod newid bron pob agwedd ar eu dulliau hysbysebu er mwyn cadw i fyny ag ymddygiad defnyddwyr a thueddiadau technolegol. Mae'r ffeithlun hwn, How Social Media Have Changed The Ad Game o MDG Advertising, yn darparu rhai o'r ffactorau allweddol sy'n gyrru ac yn dylanwadu ar y newid tuag at hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Pan gyrhaeddodd hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yr olygfa gyntaf, roedd marchnatwyr yn ei defnyddio i gysylltu â'u cynulleidfaoedd yn syml. Fodd bynnag, mae marchnatwyr heddiw wedi gorfod newid llawer

Ydych chi Mewn gwirionedd yn Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol?

Neithiwr cefais gyfle anhygoel i fynd i gwrdd a gwrando ar enillydd tair-amser Indianapolis 500, Helio Castroneves. Roeddwn yn westai cyd-westeiwr a hyfforddwr perfformio David Gorsage, a ofynnodd a fyddwn yn darparu diweddariadau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y digwyddiad. Wrth i mi drefnu hashnodau, dilyn noddwyr, a dod i adnabod y VIPs yn yr ystafell, fe wnaeth un gweithiwr rasio proffesiynol bwyso i mewn yn dawel a gofyn: A ydych chi wir yn ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol? Mae'r