Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol: Strategaethau ar gyfer Pob Sianel Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau

Mae angen rhestr wirio braf ar rai busnesau i weithio ohoni wrth weithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ... felly dyma un wych a ddatblygwyd gan y grŵp ymennydd cyfan. Mae'n ddull gwych, cytbwys o gyhoeddi a chymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol i helpu i adeiladu'ch cynulleidfa a'ch cymuned. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn arloesi’n gyson, felly maent wedi diweddaru eu rhestr wirio i adlewyrchu holl nodweddion diweddaraf a mwyaf y sianeli cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd. Ac mae gennym ni

4 Strategaethau Dylai Eich Busnes Fod Yn Gyflawni Gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Mae yna lawer o sgwrsio am effaith neu ddiffyg effaith cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau B2C a B2B. Mae llawer ohono'n cael ei israddio oherwydd yr anhawster i briodoli dadansoddeg, ond does dim amheuaeth bod pobl yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i ymchwilio a darganfod gwasanaethau ac atebion. Peidiwch â choelio fi? Ewch i Facebook ar hyn o bryd a phori am bobl sy'n gofyn am argymhellion cymdeithasol. Rwy'n eu gweld bron bob dydd. Mewn gwirionedd, mae Defnyddwyr