Beth yw POE? Cyfryngau taledig, perchnogol, wedi'u hennill ... A Rhannu ... a Chydgyfeiriedig

Mae POE yn acronym ar gyfer y tri dull o ddosbarthu cynnwys. Mae cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion i gyd yn strategaethau hyfyw ar gyfer adeiladu eich awdurdod a lledaenu eich cyrhaeddiad yn y cyfryngau cymdeithasol. Cyfryngau Taledig, Perchnogaeth, Ennill Cyfryngau taledig - yw'r defnydd o sianeli hysbysebu taledig i yrru traffig a neges gyffredinol y brand i'ch cynnwys. Fe'i defnyddir i greu ymwybyddiaeth, neidio i fyny mathau eraill o gyfryngau ac i gael cynulleidfaoedd newydd i weld eich cynnwys.

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Cyflwr Marchnata Digidol 2015

Rydyn ni'n gweld cryn newid o ran marchnata digidol ac mae'r ffeithlun hwn o Smart Insights yn chwalu'r strategaethau ac yn darparu rhywfaint o ddata sy'n siarad yn dda â'r newid. O safbwynt asiantaeth, rydyn ni'n gwylio wrth i fwy a mwy o asiantaethau fabwysiadu ystod ehangach o wasanaethau. Mae bron i 6 blynedd ers i mi lansio fy asiantaeth, DK New Media, a chefais fy nghynghori gan rai o'r perchnogion asiantaethau gorau yn y diwydiant

Cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion: Diffiniad, Cynulleidfa a Nodweddion

Mae hyrwyddo cynnwys yn dibynnu ar 3 prif sianel - cyfryngau taledig, cyfryngau sy'n eiddo a chyfryngau a enillir. Er nad yw'r mathau hyn o gyfryngau yn newydd, mae amlygrwydd ac agwedd cyfryngau sy'n eiddo ac a enillwyd wedi newid, gan herio'r cyfryngau taledig mwy traddodiadol. Pamela Bustard, The Media Octopus Paid, Perchnogaeth ac Enillion Diffiniadau Cyfryngau Yn ôl The Media Octopus, y diffiniadau yw: Cyfryngau taledig - Unrhyw beth y telir amdano i yrru traffig i berchnogaeth

Y 13 Tacteg Marchnata Cynnwys B2B Mwyaf Poblogaidd

Roedd hwn yn ffeithlun diddorol yr oeddwn am ei rannu gan Wolfgang Jaegel. Nid yn unig oherwydd ei fod yn rhoi mewnwelediad i ba strategaethau marchnata cynnwys sy'n cael eu defnyddio gan farchnatwyr B2B, ond oherwydd y bwlch a welaf ym mha gynnwys sy'n cael ei ddefnyddio yn erbyn beth allai effaith y strategaethau hynny fod. Yn nhrefn poblogrwydd, y rhestr yw cyfryngau cymdeithasol, erthyglau ar eich gwefan, cylchlythyrau, blogiau, digwyddiadau personol, astudiaethau achos, fideos, erthyglau ar

Jamballa: Allgymorth Blogger ar gyfer Brandiau

Gall allgymorth blogwyr ddarparu adolygiadau o ansawdd uchel, ymwybyddiaeth cynnyrch a chanfyddiad brand da i fusnesau, trwy gael eu halinio â blogwyr uchel eu parch yn eich diwydiant. Mae Jamballa yn wasanaeth newydd sy'n paru blogwyr a brandiau gyda'i gilydd yn seiliedig ar feini prawf maen nhw'n eu nodi. Mae hyn yn golygu nad yw blogwyr byth yn cael eu haflonyddu gan gynhyrchion nad oes ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt a dim ond gyda blogwyr sydd eisiau gweithio gyda nhw y mae busnesau'n gysylltiedig. Mae Jamballa hefyd yn cynnig gwasanaethau datganiadau i'r wasg sy'n mynd allan iddynt

Beth yw Dosbarthiad Cynnwys?

Mae cynnwys nad yw'n cael ei weld yn gynnwys sy'n darparu fawr ddim enillion ar fuddsoddiad, ac, fel marchnatwr, efallai eich bod wedi sylwi pa mor anodd yw hi i gael hyd yn oed ffracsiwn o'r gynulleidfa rydych chi wedi gweithio mor galed i'w hadeiladu. dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn anffodus, mae'r dyfodol yn debygol o ddal mwy o'r un peth: cyhoeddodd Facebook yn ddiweddar mai ei nod yw mynd â chyrhaeddiad organig brandiau i lawr i

Unedig: Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol

Mae Unedig yn darparu technoleg a chymwysiadau marchnata cwmwl sy'n galluogi'ch sefydliad i reoli'r cylch bywyd marchnata cymdeithasol cyfan, gan ddarparu ROI clir a meintiol. Mae platfform Unified yn darparu system unedig o recordiau ar gyfer brandiau, asiantaethau a gwerthwyr. Buddion Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol Unedig Yn berchen ar eich data marchnata ac yn ei reoli - Mae'r Llwyfan Gweithredu Cymdeithasol yn cysylltu'r holl asiantaethau, gwerthwyr a brandiau rydych chi'n gweithio gyda nhw mewn system farchnata cwmwl sengl, gan roi golwg gyflawn i chi o'r cyfan.