Beth Yw Mathau Y We (Tywyll, Dwfn, Arwyneb, a Chlir)?

Nid ydym yn aml yn trafod diogelwch ar-lein na'r We Dywyll. Er bod cwmnïau wedi gwneud gwaith da o sicrhau eu rhwydweithiau mewnol, mae gweithio gartref wedi agor busnesau i fygythiadau ychwanegol o ymyrraeth a hacio. Nododd 20% o gwmnïau eu bod yn wynebu toriad diogelwch o ganlyniad i weithiwr o bell. Yn parhau o gartref: Nid yw effaith COVID-19 ar ddiogelwch busnes Cybersecurity bellach yn gyfrifoldeb CTO yn unig. Gan mai ymddiriedaeth yw'r arian cyfred mwyaf gwerthfawr arno

Sut mae Diogelwch Gwe yn Effeithio ar SEO

Oeddech chi'n gwybod bod tua 93% o ddefnyddwyr yn dechrau eu profiad syrffio gwe trwy deipio eu hymholiad i'r peiriant chwilio? Ni ddylai'r ffigur whopping hwn eich synnu. Fel defnyddwyr rhyngrwyd, rydym wedi dod yn gyfarwydd â hwylustod dod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnom o fewn eiliadau trwy Google. P'un a ydym yn chwilio am siop pizza agored sydd gerllaw, tiwtorial ar sut i wau, neu'r lle gorau i brynu enwau parth, rydym yn disgwyl ar unwaith

REMME: A fydd Blockchain yn ein Rhuthro o Logins a Chyfrineiriau?

Un o'r technolegau mwy cyffrous yw blockchain. Os hoffech gael trosolwg o dechnoleg blockchain - darllenwch ein herthygl, Beth yw Technoleg Blockchain. Heddiw, digwyddais ar draws yr ICO hwn, REMME. Beth yw ICO? Mae ICO yn Gynnig Arian Cychwynnol. Mae ICO yn digwydd pan fydd rhywun yn cynnig rhai unedau i cryptocurrency neu crypto-token newydd i fuddsoddwyr yn gyfnewid yn erbyn cryptocurrencies fel Bitcoin neu Ethereum, yn yr achos hwn REMME Yn ôl Forbes, bydd costau troseddau seiber

3 Awgrym ar gyfer Marchnatwyr i Ddiogelu eu Cyfrineiriau Cyfryngau Cymdeithasol

Am yr wythnos ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn ceisio caffael y cyfrinair ar gyfer cyfrif Youtube cleient. Nid oes unrhyw beth mwy gwaethygol a gwastraffus o amser pawb na gwneud hyn. Y broblem oedd bod gweithiwr a oedd yn rheoli'r cyfrif yn sydyn wedi gadael y cwmni - ac nid ar y gorau o delerau. Gwnaethom ein gorau fel cyfryngwr i geisio adfer y cyfrinair, ond dywedasant nad oeddent yn gwybod beth ydoedd mwyach. Of