Arolwg: Sut Mae Cynhyrchedd Eich Cynnwys yn Cymharu?

Mae Rundown yn lansio arolwg ymchwil marchnad parhaus ar fethodolegau cynhyrchu cynnwys. Er bod llawer o ymchwil ar gael i'r cyhoedd ynghylch marchnata cynnwys yn ei gyfanrwydd, ychydig iawn o wybodaeth benodol sydd ar gael i weithwyr proffesiynol cynnwys ei defnyddio i waelodlinio eu methodoleg gynhyrchu wirioneddol, prosesau, adnoddau staffio, rolau, a chyfrifoldebau a thechnoleg. Bydd Rundown yn rhyddhau diweddariadau beirniadol i'r data pwysig hwn trwy gydol y flwyddyn. Mae Rundown wedi creu arolwg byr ar gyfer gweithwyr proffesiynol cynnwys yn