11 Camgymeriadau i'w Osgoi gyda'ch Ymgyrchoedd Marchnata E-bost

Rydyn ni'n aml yn rhannu'r hyn sy'n gweithio gyda marchnata e-bost, ond beth am y pethau nad ydyn nhw'n gweithio? Wel, lluniodd Citipost Mail ffeithlun solet, 10 Peth Na Ddylech Chi Eu Cynnwys Yn Eich Ymgyrch E-bost sy'n darparu manylion ar beth i'w osgoi wrth ysgrifennu neu ddylunio'ch e-byst. Os ydych chi am lwyddo gyda marchnata e-bost, dyma rai o'r faux-pas gorau y dylech chi fod yn sicr o'u hosgoi o ran pethau na ddylech eu cynnwys yn eich

Llyfrgell Cynnwys: Beth ydyw? A Pham Mae Eich Strategaeth Marchnata Cynnwys Yn Methu Hebddi

Flynyddoedd yn ôl roeddem yn gweithio gyda chwmni a gyhoeddwyd sawl miliwn o erthyglau ar eu gwefan. Y broblem oedd mai ychydig iawn o'r erthyglau a ddarllenwyd, hyd yn oed yn llai wedi'u rhestru mewn peiriannau chwilio, ac roedd gan lai nag un y cant ohonynt refeniw wedi'i briodoli iddynt. Byddwn yn eich herio i adolygu'ch llyfrgell gynnwys eich hun. Rwy'n credu y byddech chi'n synnu pa ganran o'ch tudalennau sy'n boblogaidd ac yn ymgysylltu â chi

4 Strategaeth Hanfodol Ar Gyfer Eich Busnes Aml-leoliad Ar-lein

Nid yw'n ystadegyn syndod, ond mae'n dal i fod yn eithaf syfrdanol - dylanwadwyd ar dros hanner yr holl werthiannau mewn siopau gan ddigidol y llynedd yn eu ffeithlun diweddaraf ar farchnata'ch busnes aml-leoliad ar-lein. Ymchwiliodd a nododd MDG bedwar tacteg marchnata digidol hanfodol y dylai pob busnes aml-leoliad fod yn eu defnyddio sy'n ymgorffori tueddiadau chwilio, platfform, cynnwys a dyfeisiau. Chwilio: Optimeiddio ar gyfer “Open Now” a Lleoliad - Mae defnyddwyr yn symud o chwilio am bethau fel y dyfodol

Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 60 eiliad?

y rhan fwyaf Efallai eich bod wedi sylwi ar ychydig o gyfnod tawel yn fy postiad diweddar. Er bod cyhoeddi bob dydd wedi dod yn rhan o fy DNA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd yn cael fy herio i hyrwyddo'r wefan a darparu mwy a mwy o nodweddion. Ddoe, er enghraifft, parheais gyda phrosiect i integreiddio argymhellion papur gwyn perthnasol i'r wefan. Mae'n brosiect y gwnes i ei silffio tua blwyddyn yn ôl ac felly cymerais fy amser ysgrifennu a'i droi yn godio

Arferion Gorau ar gyfer Fformatau Diweddariad Post a Statws

Nid wyf yn siŵr y byddwn wedi galw'r ffeithlun hwn Sut i Greu Swyddi Perffaith; fodd bynnag, mae ganddo eglurhad gwych ar yr arferion gorau sy'n gweithio ar gyfer diweddaru eich blog, fideo a statws cymdeithasol ar-lein. Dyma'r pedwerydd iteriad o'u ffeithlun poblogaidd - ac mae'n ychwanegu blogio a fideo. Mae defnyddio delweddau, galw i weithredu, hyrwyddo cymdeithasol a hashnodau yn gyngor gwych ac yn aml yn cael eu hanwybyddu gan fod marchnatwyr yn gweithio i ddarlledu eu cynnwys yn unig. I.

Faint o eiriau y post sy'n iawn?

Kudos i Indy Confluence am gynnal digwyddiad rhwydweithio gwych yma yn Indianapolis ddoe. Yn wahanol i'r mwyafrif o ddigwyddiadau rhwydweithio, daeth Indy Confluence dan arweiniad Brett Healey ac Erik Deckers, â phanel o bobl yma yn y rhanbarth i ddarparu rhywfaint o gyngor gwerth ychwanegol i'w holl aelodau. Pwnc y mis hwn oedd Pam mae Blogio Corfforaethol yn hanfodol i Lwyddiant Cwmni a chefais fy ngwahodd i fod ar y panel. Roedd y panel yn cynnwys

WordPress a MySQL: Beth Mae Eich Geiriau'n Cyfrif?

Bu rhywfaint o sôn ar flogiau am faint cyfartalog post WordPress. Mae rhywfaint o olau wedi cael ei daflu na fydd Peiriannau Chwilio ond yn pwyso effaith y x rhif cyntaf o gymeriadau, lle nad yw x yn hysbys ar hyn o bryd. O ganlyniad, dim ond gwastraffu geiriau yw unrhyw beth ar ôl hynny. Delwedd o Wordle! Dwi braidd yn hyfryd gyda fy mhostiadau blog felly rydw i'n mynd i wneud rhywfaint o ddadansoddiad ychwanegol a gweld a yw poblogrwydd