Sut mae Cyflymder Safle yn Effeithio ar Gyfraddau Trosi E-Fasnach Symudol

Fe wnaethom integreiddio rhaglen wobrwyo a datblygu sawl llif awtomeiddio marchnata personol a soffistigedig ar gyfer cleient e-fasnach a gynyddodd eu refeniw yn ddramatig. Wrth i ni barhau i wylio defnyddwyr yn llifo o'r e-byst trwy drawsnewidiadau, gwnaethom nodi sawl problem gyda'u gwesteiwr a'u platfform a oedd yn effeithio'n sylweddol ar gyflymder y safle - gan rwystro eu darpar gwsmeriaid a gyrru cyfraddau gadael i fyny - yn enwedig ar ddyfeisiau symudol. Pam Mae Tudalen Speed ​​yn Bwysig Mae'n wych gweithio ar farchnata

Awgrymiadau o Safleoedd Trosi Uchel

Nid oes unrhyw beth mwy siomedig na chael ymgyrch hysbysebu â thâl lwyddiannus a yrrodd dunelli o draffig i'ch gwefan ond a arweiniodd at drawsnewidiadau isel. Yn anffodus, mae llawer o farchnatwyr digidol wedi profi hyn, ac mae'r ateb yr un peth: optimeiddio'ch gwefan gyda chynnwys sy'n trosi'n uchel. Yn y diwedd, y rhan anoddaf yw peidio â chael y person at y drws, mae'n eu cael y tu mewn. Ar ôl gweithio gyda channoedd o wefannau, rydym wedi dod ar draws yr awgrymiadau canlynol

Pam fod cyflymder tudalen yn hollbwysig? Sut i Brofi a Gwella Yr eiddoch

Mae'r mwyafrif o safleoedd yn colli tua hanner eu hymwelwyr oherwydd cyflymder tudalen yn araf. Mewn gwirionedd, cyfradd bownsio tudalen we bwrdd gwaith ar gyfartaledd yw 42%, cyfradd bownsio tudalen we symudol ar gyfartaledd yw 58%, ac mae cyfradd bownsio tudalen glanio ôl-glicio ar gyfartaledd yn amrywio o 60 i 90%. Mae peidio â gwastatáu niferoedd mewn unrhyw fodd, yn enwedig o ystyried defnydd symudol yn parhau i dyfu ac mae'n anoddach erbyn y dydd i ddenu a chadw sylw defnyddwyr. Yn ôl Google, mae'r

Effaith Datrysiadau Taliad Diogel ar Siopa Ar-lein

O ran siopa ar-lein, mae ymddygiad y siopwr yn dibynnu ar rai elfennau hanfodol: Awydd - p'un a yw'r defnyddiwr angen neu eisiau'r eitem sy'n cael ei gwerthu ar-lein ai peidio. Pris - p'un a yw'r gost honno'n cael ei goresgyn ai peidio gan gost yr eitem. Cynnyrch - p'un a yw'r cynnyrch fel yr hysbysebwyd ai peidio, gydag adolygiadau yn aml yn cynorthwyo gyda'r penderfyniad. Ymddiriedaeth - p'un a all y gwerthwr rydych chi'n ei brynu ganddo ai peidio

Yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gredu yw'r 3 llwyddiant gorau i gipio arweinwyr

Gwnaeth y bobl wych yn Formstack arolwg o 200 o fusnesau bach a chanolig yr UD a di-elw i nodi lle mae marchnatwyr yn mynd yn iawn ac yn anghywir â'u strategaethau cynhyrchu plwm. Mae'r ffeithlun hwn yn gipolwg ar adroddiad llawn The State of Lead Capture yn 2016 gyda mwy o fewnwelediadau allweddol ar heriau a strategaethau dal plwm. Mae eu canfyddiad cyntaf, bod marchnata yn gofyn am fewnwelediad i'r gwerthiannau sy'n cau, y tu hwnt i dyngedfennol. Yn ddiddorol ddigon, mae llawer o gwmnïau'n pellhau gwerthiannau oddi wrth farchnata