Uchelgais: Gamblo i Reoli, Ysgogi a Gwneud y Gorau o Berfformiad Eich Tîm Gwerthu

Mae perfformiad gwerthu yn hanfodol i unrhyw fusnes sy'n tyfu. Gyda thîm gwerthu ymgysylltiedig, maent yn teimlo'n fwy cymhelliant ac yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y sefydliad. Gall effaith negyddol gweithwyr sydd wedi ymddieithrio ar sefydliad fod yn sylweddol - fel cynhyrchiant diffygiol, a gwastraffu talent ac adnoddau. O ran y tîm gwerthu yn benodol, gall diffyg ymgysylltu gostio refeniw uniongyrchol i fusnesau. Rhaid i fusnesau ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â thimau gwerthu, neu fentro

SalesRep.ai: Defnyddio Cudd-wybodaeth i Awtomeiddio Rhyngweithio Prospect Aml-Sianel

Fel y dengys y fideo hon o SalesRep, treulir cyfran enfawr o amser gwerthu allan yn cysylltu neu'n amserlennu i gysylltu â chwsmer. Mae SalesRep yn defnyddio awtomeiddio galwadau gyda llwyfan prosesu iaith ymreolaethol, naturiol i dynnu’r ymdrech honno oddi ar gefn eich tîm gwerthu, gan eu galluogi i ganolbwyntio eu holl sylw ar y gwerthiant - nid y cysylltiad. Mae'r platfform yn caniatáu i gleientiaid adeiladu prosesau a drefnwyd gan ddefnyddio negeseuon e-bost, llais a thestun SMS.

Beth yw data mawr? Beth yw Buddion Data Mawr?

Yr addewid o ddata mawr yw y bydd gan gwmnïau lawer mwy o wybodaeth ar gael iddynt i wneud penderfyniadau a rhagfynegiadau cywir ar sut mae eu busnes yn gweithredu. Gadewch i ni gael rhywfaint o fewnwelediad i Ddata Mawr, beth ydyw, a pham y dylem ei ddefnyddio. Mae Data Mawr yn Fand Gwych Nid dyna'r hyn rydyn ni'n siarad amdano yma, ond fe allech chi hefyd wrando ar gân wych wrth i chi ddarllen am Big Data. Dydw i ddim

Nid yw'ch Strategaeth Werthu B2B wedi Addasu i Daith y Prynwr

Yn iawn ... mae hyn yn mynd i bigo ychydig, yn enwedig i'm ffrindiau mewn gwerthiant: Mae timau gwerthu yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu â chwsmeriaid a chyrraedd eu targedau gan arwain at golli cynhyrchiant gwerthu. Mae'r cwsmer yn fwyfwy anodd ei gyrraedd, gan arwain at fetrigau cynhyrchiant gwerthu yn cwympo clogwyn. Pan fydd cynrychiolwyr gwerthu yn siarad â'u targed o'r diwedd, mae'r cwsmer yn eu hystyried yn druenus o dan-baratoi, yn bennaf oherwydd bod cwsmer heddiw yn gyfrinachol i symiau diddiwedd

Canllaw Ultimate i Pinterest Metrics

Rydyn ni'n cael llif eithaf braf o draffig gan Pinterest. Mae'n weddol gyson cyn belled â bod ein postio ar Pinterest yn gyson. Roedd hefyd o gymorth pan wnaethon ni osod Botwm Pinterest Pin It For Images - fe welwch chi ef os byddwch chi'n trosi'r ddelwedd isod. Mae ychydig mwy o bobl yn rhannu ein ffeithluniau. Mae gan ein bwrdd Infograffeg Marchnata bron i 1,000 o ddilynwyr ac yn onest ychydig iawn y tu allan i bostio ein ffeithluniau yno! Mae'r