Sut y Gall Eich Gwesteio Effeithio ar Eich SEO

Oes, gall eich gwesteiwr gael effaith ar eich SEO. Syndod? Felly hefyd y mwyafrif o bobl pan fyddant yn dysgu y gall eu cynllun cynnal effeithio ar eu potensial i gyrraedd SERPs uchel. Ond pam? A sut? Yn troi allan, mae eich cynllun cynnal yn effeithio ar dri phrif faes sydd i gyd yn effeithio ar eich safleoedd: Diogelwch, Lleoliad a Chyflymder. Byddwn yn rhoi dadansoddiad trylwyr i chi nid yn unig o sut mae'ch cynllun cynnal yn effeithio ar y pethau hyn, ond yr hyn y gallwch chi ei wneud i ddewis