3 Opsiwn Llongau E-Fasnach sy'n Gyrru Ymddygiad Prynu

Rywbryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn anarferol dechreuodd Omaha Steaks gyfeirio galwadau ffôn at ein rhif Google Voice heb ei gyhoeddi. Ar gyfartaledd rydym yn 20 i 50 neges llais y dydd ac mae'r nifer yn cynyddu wrth inni agosáu at y Nadolig. Rwyf wedi anfon e-bost atynt, wedi cysylltu â nhw ar Facebook, ac yn dal i fethu eu cael i ymateb i'r tua 800 o alwadau ffôn craff sy'n riportio materion danfon neu gwestiynau ynghylch archebion. Os ydych chi'n adnabod rhywun o'u gweithrediaeth