Cynhyrchedd: Y Rubrik “Cyflym, Rhad, Da”

Cyn belled â bod rheolwyr prosiect wedi bod, bu tric cyflym a budr wrth ddisgrifio unrhyw brosiect. Fe'i gelwir yn rheol “Cyflym-Rhad-Da”, a bydd yn cymryd tua phum eiliad i chi ddeall. Dyma'r rheol: Cyflym, rhad neu dda: Dewiswch unrhyw ddau. Pwrpas y rheol hon yw ein hatgoffa bod angen cyfaddawdau ar bob ymdrech gymhleth. Pryd bynnag y byddwn yn ennill mewn un maes, heb os, bydd colled yn rhywle arall. Felly