Xara: Creu Dogfennau Marchnata sy'n Ymgysylltu'n Weledol mewn Cofnodion

Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn gweithio yn Illustrator, Photoshop, ac InDesign ac rwy'n gyson yn rhwystredig oherwydd y diffyg cysondeb yn offrymau pob teclyn. Derbyniais nodyn gan y tîm yn Xara wythnos yn ôl i fynd â'u peiriant cyhoeddi ar-lein ar gyfer gyriant prawf. Ac mae argraff fawr arna i! Offeryn dylunio craff newydd yw Xara Cloud a ddatblygwyd ar gyfer pobl nad ydynt yn ddylunwyr sy'n gwneud creu busnes a marchnata gweledol a phroffesiynol

Piblinell Gwerthu B2B: Troi Cliciau yn Gwsmeriaid

Beth yw piblinell werthu? Yn y byd busnes i fusnes (B2B) a'r byd busnes i ddefnyddwyr (B2C), mae sefydliadau gwerthu yn gweithio i feintioli nifer yr arweinwyr y maent yn ceisio eu troi'n gwsmeriaid ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi rhagfynegiad iddynt a ydynt yn mynd i gyflawni nodau'r sefydliad fel y mae'n ymwneud â chyfrif a gwerth caffael. Mae hefyd yn rhoi ymdeimlad o frys i adrannau marchnata

Y 13 Tacteg Marchnata Cynnwys B2B Mwyaf Poblogaidd

Roedd hwn yn ffeithlun diddorol yr oeddwn am ei rannu gan Wolfgang Jaegel. Nid yn unig oherwydd ei fod yn rhoi mewnwelediad i ba strategaethau marchnata cynnwys sy'n cael eu defnyddio gan farchnatwyr B2B, ond oherwydd y bwlch a welaf ym mha gynnwys sy'n cael ei ddefnyddio yn erbyn beth allai effaith y strategaethau hynny fod. Yn nhrefn poblogrwydd, y rhestr yw cyfryngau cymdeithasol, erthyglau ar eich gwefan, cylchlythyrau, blogiau, digwyddiadau personol, astudiaethau achos, fideos, erthyglau ar

Y Gwir Go Iawn Am Eich Twnnel Gwerthu

Yn gyntaf, rydyn ni'n caru ein noddwyr yn PaperShare, sydd wedi pweru ein llyfrgell adnoddau gyda phapurau gwyn ac e-lyfrau pob un o'n noddwyr. Cefais chwyth yn gweithio ar yr ffeithlun hwn gyda nhw. Yn ystod y broses hon, fe wnaethon ni ymchwilio i pam nad yw marchnata cynnwys mewn un sianel farchnata bellach; mae'n wirioneddol y sylfaen sy'n pweru pob ymdrech farchnata. Pam, efallai y byddwch chi'n gofyn? Wel, efallai na fydd yr ystadegyn hwn yn eich synnu. Yn ôl Penderfyniadau Sirius: B2B

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn